Datastrategien: Det helt afgørende skridt til effektiv Marketing Automation

Ambition taler på Børsen om persondata – er du klar til 2018?

Ambition er mandag repræsenteret som udstiller og taler på Dansk Erhvervs Persondatakonference i de smukke gamle lokaler på Børsen i København. Temaet er ”Persondatabeskyttelse” – en nødvendig optakt til den kommende europæiske lovgivning på persondataområdet.

Hvor langt er danske virksomheder kommet i forhold til at kunne overholde forordningen? Hvor, og hvordan der skal sættes ind for at nå i mål inden den 25. maj 2018. Hvad er godt nok?

Meget forståeligt er beslutningstagerne i de dataansvarlige virksomheder og organisationer forvirrede og usikre på et højere plan. Der ligger soleklart en stor opgave i at ændre processer og tilføre nye processer i arbejdet med persondata: Klassificering af eksisterende data, indsamling og dokumentation af det lovpligtige tilsagn til behandling af data, styr på databehandleraftaler, effektuering af ”retten til at blive glemt” og kravet om udlevering af alle data registreret om en given person. For slet ikke at tale om behandling og dokumentation af tilsagn i forhold til salg og markedsføring. Der er nok at tage fat på – og en meget fast bagkant.

Virksomheder, organisationer og myndigheder bliver alle ramt af de nye krav i forordningen og i den supplerende nationale lovgivning.

Det er i det krydsfelt, vi fra Ambition byder ind! Vi hjælper virksomhederne med BÅDE indsamling og dokumentation af tilsagn OG effektivisering og operationalisering af databehandlingsprocesser via hjælpeværktøjer og strukturering af store datasæt. Vores egen dataekspert Henrik Hobel er på scenen med rådgivning om det optimale partnerskab mellem den dataansvarlige virksomhed og eksterne databehandler, strømlining af den lovpligtige dokumentationforpligtelse og vejen til GDPR-compliance via Master Data projekter.

 

Lyder det langhåret? Hvis du vil høre Ambitions opskrift på en lavpraktisk tilgang til arbejdet, så skal du deltage på vores formiddagsseminar den 25. oktober 2017.

Lider din virksomhed af Teknologitis?

Hvorfor er det fortsat en udfordring for to ud af tre virksomheder at omsætte data til god forretning?
Som en deI af indholdet i den helt nye CMO-rapport 2017 har Ambition i samarbejde med MyResearch spurgt mere end 600 marketingansvarlige, om man har succes med at bruge data aktivt til at skabe resultater.

Spørgsmålet omfatter markedsføring over for både nuværende kunder og emner. Konklusionen er faktisk overraskende: Mere end to ud af tre eller hele 68 pct. af marketingdirektørerne føler sig udfordret.

Til gengæld er der ifølge CMO’erne en positiv forståelse i direktionen for, at det kræver både ressourcer og investeringer at forløse det store potentiale, der er i datadrevet markedsføring.

Vores oplevelse er, at de fleste virksomheder allerede har investeret i data management og marketing eksekvering. Nogle virksomheder har decideret ”teknologitis”, fordi de har investeret massivt i ny teknologi, men ikke har formået at kapitalisere på investeringerne. Det er ikke ny teknologi, der mangler, men kompetencerne til at forløse potentialet.

CMO’ens vej til succes

Vil du opnå succes og klare målbare resultater, bør du investere i fire kompetenceområder:

· Kvalitetssikring af data. Dette game er ændret, og stamdata er ikke længere den store udfordring. Marketing automation fordrer, at kvaliteten af de omkringliggende variable er høj, fx handlinger i sociale medier eller blot interesseændringer, så kunder og emner reelt kan møde relevante budskaber.

· Analysekraft, så Big Data bliver gjort til effektdata, dvs. data med høj forklaringsgrad i forhold til resultatpotentiale, og derigennem udstikke vejen til målbare resultater.

· Differentieret og involverende kommunikation baseret på dataindsigt. Vi ved jo alle, at det er mere effektivt end one size fits all. Brug data til at skabe relevans – dine kunder forventer det!

· Resultatanalyse, hvor både gode og dårlige resultater deles og diskuteres aktivt i organisationen for at sikre kontinuerligt fokus, fx understøttet af dashboards.

Opstil ambitiøse mål

Det er vigtigt at opstille klare, konkrete mål for, hvor mange ordrer, leads, følgere og permissions, dine aktiviteter skal skabe i løbet af efteråret. Meld målene ud i organisationen, så de får et fælles liv.

Måske når du målet uden problemer, men har du så været for uambitiøs? Eller måske halter du lidt bag efter hele året, men lærer samtidig en masse om, hvordan du kan få større succes i 2018.

 

Tag fat nu, så ”teknologitis” ikke bliver en kronisk lidelse i din organisation.

Derfor er ændringerne til CVR-loven interessant for dig

Kan det nu også være relevant at bruge tid på CVR-loven midt i sommerferien? Ja, helt bestemt. De foreslåede ændringer til CVR-loven kan nemlig på den ene side sløre virksomhedssvindlere, og på den anden side give mere præcise data og større målretning på BTB-markedet.

 

I mandags blev et nyt lovforslag til ændring af CVR-loven sendt i høring. Der er 4 centrale punkter som kan have betydning for os alle at følge med i:

  • Skal antal ansatte-oplysningen være eksakt tal eller opgøres i intervaller?
  • Skal virksomhedsejeres privatadresse slettes efter 3 år?
  • Skal personers navne- og adressebeskyttelse fra CPR overføres til CVR-registret?
  • Skal reklamespærring i CVR kun gælde direkte markedsføring eller alle henvendelser?

Hos Ambition har vi som dataeksperter været i tæt dialog med Erhvervsstyrelsen og har i foråret afleveret synspunkter til høringsudkastet – på vegne af vores kunder, som er storforbrugere af data om virksomheder og personer.


Ja tak til mere præcise data

Erhvervsstyrelsen foreslår, bl.a. på Ambitions opfordring, at oplysning om en virksomheds ansatte fremover oplyses i eksakte tal. I dag offentliggøres disse data kun i intervaller fx ”50-99 ansatte”. Det umuliggør arbejdet med præcis segmentering af virksomheder. Der er pænt meget forskel på at have 51 eller 98 ansatte hvis man skal potentialevurdere en virksomheds behov for antal kuverter til frokostordningen!

Argumentet har tidligere været, at antal ansatte er en følsom oplysning. Det giver absolut ingen mening ift. sammenligning med følsomme personoplysninger (race, religion, sociale forhold osv.). Hos Ambition bakker vi op om gennemskuelighed og præcise oplysninger, så erhvervslivet kan træffe valide beslutninger om kredit og salgspotentiale. Ligesom når en virksomhed i dag offentliggør selskabsform, etableringsår, regnskabstal osv. Ja tak til mere præcise data.


Nej tak til begrænsning i offentliggørelse af virksomhedsejeres privatadresse

Der foreslås en stramning i relation til offentliggørelse af privatadresse på bestyrelse, ejere, stiftere og direktion. Konkret foreslås en grænse på 3 år for oplysning om navn og adresse på personer som har en ophørt relation til en virksomhed. Dvs. efter 3 år kan man kun se navnet, men ikke adressen, på den person som tidligere har været tilknyttet en bestemt virksomhed.

Hos Ambition siger vi nej tak til stramninger på dette område! Eneste mulighed dansk erhvervsliv har for at identificere entydige sammenhænge mellem registre, er på stamdata som navn og adresse. Denne stramning kan potentielt besværliggøre kreditvurdering, fx muligheden for at identificere skyldnere og snydere som kan gemme sig bag et navn uden en adresse, som ellers kunne gøre personen entydig.

Erhvervsstyrelsen foreslår også, at navne- og adressebeskyttelse kan overføres fra CPR-registret til CVR-registret. Igen – vil det ikke bare øge mængden af professionelle snydere som lader sig navne- og adressebeskytte i CPR-registret, alene for at ikke at kunne blive genkendt som konkursrytter og momssvindler? Det er meget nærliggende.


Paradokset om reklamebeskyttelse i CVR-registret…

Det har været årtiers paradoks, at man ikke må anvende en virksomheds stamdata til nogen former for henvendelser (heller ikke køb af virksomhedens varer!), hvis virksomheden er reklamespærret i CVR-registret. I dag kan en virksomhed nemlig lade sig reklamespærre, hvorved både reklamehenvendelser og enhver anden henvendelse til virksomheden, ikke må finde sted. Men for pokker da… Langt størsteparten af aktive danske virksomheder (som ønsker samhandel med omverdenen) har en hjemmeside hvor de samme stamdata er registreret. Eller de står på en offentlig tilgængelig oplysningstjeneste – fordi de netop gerne vil findes og afsætte deres varer!

Erhvervsstyrelsen foreslår, forståeligt nok, at loven ændres til at forbuddet kun skal gælde direkte markedsføring. Men de forholder sig ikke til, hvad man skal gøre, hvis de samme stamdata er frit tilgængelige andre steder. Paradokset fortsætter dermed i et vist omfang med det nye lovforslag.

Hos Ambition mener vi at tiden er løbet fra reklamespærring af en virksomhed. Og hensynet til at virksomheder netop er sat i verden for at drive samhandel med andre, overstiger interessen for at isolere sig mod indkomne henvendelser. Hos Ambition ønsker vi tillige klarere og simplere regler ift. Robinson-listen (fra CPR-registret) og CVR-reklamebeskyttelsen. I dag er det de færreste virksomheder der er klar over, at Robinsonlisten også skal anvendes for del af CVR-registret som består af enkeltmandsvirksomheder. Hvorfor ikke bare arbejde med én samlet Robinson-liste?

Har du brug for rådgivning eller en snak om intelligent brug af data om virksomheder eller personer, så kontakter du dataekspert Henrik Hobel på [email protected] eller ringer 21913949.

 

Hvilken dialekt taler dine data?

Selvom vi kan have oplevet det samme, så er det normalt, at mormor fra den ene ende af landet, beskriver det på en helt anderledes måde end teenageren, som lige er flyttet til byen. Ordene og det der bliver lagt vægt på kan være helt forskellige. Derfor ved vi godt, at vi er nødt til at oversætte det, vi hører, med et filter, som bygger på, hvem vi hører historien fra.

Det samme burde vi også gøre med vores data, men det glemmer mange.

Men… er data ikke bare tal? – og tæller de ikke bare antal kunder, telefonopkald eller salg, eller hvad de nu opgør? Jo, naturligvis og dette er ikke en ’hvordan-definere-vi-en-kunde-m.m.’-snak. Definitioner er vigtige, men det her noget andet, som jeg gerne vil give opmærksomhed her.

Brug din data aktivt

For når vi begynder aktivt at bruge vores data, og går i dialog med vores data for at forstå vores forretning og kunder bedre, så glemmer man tit, at det er vores virksomheds unikke måde at se verden på, som tallene kan fortælle om. Så har data deres egen dialekt.

Al den information, man har opsamlet omkring ens kunder, telefonopkald eller salg fortæller ikke noget om den omverden, som jeres virksomhed ikke er kommet i kontakt med. Man kan let komme til de helt forkerte konklusioner, hvis man kun kigger på verden fra vores virksomheds perspektiv.

På samme måde som mormors måde at beskrive den sidste jul er forskellig fra teenagerens, så er jeres virksomheds billede af markedet forskellig fra, hvordan en konkurrent ser markedet, simpelthen på grund af jeres forskellige dialekter. Men i modsætning til beskrivelsen af oplevelserne fra sidste jul, kan det at kende markedet og kunderne have betydning for hvilke actions, der er de rigtige.

Derfor er det vigtigt at holde jeres data og oplevelse af markedet op imod autoritative kilder.

Brug autoritative kilder

Med data fra Danmarks statistik, OIS og tilsvarende kilder kan I lære at lægge det filter ned over jeres egen kundeforståelse. Herved kan I blive bevidste om, hvordan jeres data skal oversættes, for at I hører og forstår den rigtige historie. Den vigtige historie som giver en konkurrencefordel.

Ved at sammenholde jeres andel af forskellige kundegrupper i forhold til hele befolkningen, kan I pludselig se, hvem I ikke har fat i, og hvilke kundegrupper I har en overrepræsentation af, og frem for alt hvor er de helt rigtige dem-skal-vi-have-flere-af-kunder.

Det vi oplever

Det er interessant at opleve reaktionen, når vi her i Ambition er med til at hjælpe mange forskellige virksomheder med at oversætte deres datas dialekt. Vi kender naturligvis ikke de forretninger, som vi analysere, bedre end vores kunder selv. De arbejder dagligt, med at optimere og forbedrer deres forretning, netop ved at forstå deres kunder og deres marked. Dette til trods, oplever vi hver gang vi er ude og præsenteret vores resultater, at kunderne har aha-øjeblikke. Blandt andet fordi vi oversætter deres data, ved at åbne dem op overfor resten af landet, så de pludseligt også kan se de dele af marked som de ikke har fat i. Redskaber såsom kundesegmentanalyse bliver først virkelig stærke, når man har hele marked med. Når man kender både de kundegrupper man har adgang til, men også dem som man ikke har haft dialog med i nu.

Så sig til, hvis vi skal hjælpe dig med at oversætte dine datas dialekt ;-).