GDPR går i luften i dag

En øjenåbner i forhold til GDPR

André Hansen, CEM og digital ansvarlig fra Henrik Wessel AS, fik meget ud af seminaret hos Ambition

Ambition har netop afholdt det første af to morgenseminarer om EU’s kommende databeskyttelsesforordning – set fra marketingafdelingens perspektiv.

– Hvem har ansvaret for, at vi overholder reglerne? Vi er en del af en stor organisation, hvor data ligger centralt, og vi bruger også eksterne samarbejdspartnere. Jeg kan se, jeg skal være mere opmærksom på at sikre, at vores partnere overholder reglerne, og jeg har dokumentationen på plads, siger CEM og digital ansvarlig André Hansen, Henrik Wessel AS, der forhandler Peugeot i Storkøbenhavn.

Han tilføjer: – Det var nyt, hvordan ansvarsfordelingen er, og på hvilke dele af processen vi selv skal være aktive. Vi kan ikke bare tro på, at eksempelvis databehandlerne gør det rigtige.

– Jeg kan også høre, at der er mange men’er, hvor ting er uafklaret.

– Så det var godt at være med. For jeg blev også beroliget af at høre, at vi arbejder med de krav og procedurer, som er relevante, og at mange af de andre deltagere kæmper med de samme overvejelser og ændringer, som vi har fokus på.

Ambition afholder det sidste af to morgenseminarer om GDPR d. 30. november.

Meget er stadig uafklaret om persondatalovkrav

Heidi Højmark Helveg, IT-advokat og partner hos Horten om GDPR på Ambitions morgenseminar

GDPR, General Data Protection Regulation, træder i kraft 25. maj. Reglerne gælder direkte. Der er ingen overgangsordning, og den skal ikke implementeres gennem en dansk lovgivning. Dog er der en række valgmuligheder i GDPR, og Danmarks valg kommer med i en ny databeskyttelseslov.

Alligevel er der en masse uafklarede spørgsmål. Nogle vil blive belyst gennem vejledninger fra Justitsministeriet. De første er udkommet, men flere er forsinket i forhold til tidsplanen, og alle venter på at se dem.

– Vi skal nok gennem nogle retssager, før vi kender reguleringen i praksis, sagde IT-advokat og partner Heidi Højmark Helveg, Horten, på Ambitions morgenseminar 2. november 2017 om den ny databeskyttelsesforordning. Hun tilføjede:

– I Danmark er det sådan, at alt, der ikke er forbudt, er tilladt. Princippet i GDPR er, at alt er forbudt, med mindre det er tilladt. Det er vigtigt, at marketing er bevidst om kun at anvende data til det oprindelige formål. Ellers kræves nyt samtykke.

– Over alt kommer der krav om compliance og om transparens. I skal fortælle om datastrømme, og hvad i gør med data.

Flere deltagere havde konkrete spørgsmål til, hvordan GDPR indvirker på marketingarbejdet.

At flytte serverne uden for EU hjælper ikke. Tværtimod, da det kan betegnes som overførsel til usikkert tredjeland, som er reguleret af GDPR. Brugen af Google Analytics kan give problemer, fordi ingen ved, hvor Google gemmer de data, vi afleverer. En løsning kan være at anonymisere IP-adresser.

Hvor tæt kan marketing profilere. Jo tættere profileringen går, jo mere sandsynligt er det, at det vil kræve samtykke. Segmenterer man derimod på en aldersgruppe, på en generel adfærd eller en gruppe med samme demografiske kendetegn, kræver det nok ikke samtykke, påpegede advokaten og efterlader dermed en del til fortolkning. Meget er stadig uafklaret.

Ny databeskyttelsesforordning (GDPR) er en kulturrevolution

Stor interesse for at få overblik over kommende krav. GDPR ændrer måden at arbejde med data på fundamentalt

Ambition har netop afholdt det første af to morgenseminarer om EU’s kommende databeskyttelsesforordning – set fra marketingafdelingens perspektiv.

– Det er slut med at tage let på marketingdata, siger Henrik Hobel CTO og partner i Ambition. Han forsætter:

– Med den nye General Data Protection Regulation, GDPR, skal marketing sikre samtykke, dokumentation, databehandleraftaler, IT-revision, rense ud i gamle data mm.

– Det er en kulturrevolution. Vi skal tænke og arbejde med data på en anden måde. Forbrugerne skal give tydeligt samtykke, det skal være transparent, hvad de siger ja til og let at tilbagekalde samtykke. Alle, der arbejder med kundedata, også underleverandører, skal underskrive et dokument om, at de overholder lovgivningens og virksomhedens sikkerhedspolitikker. Vi skal dokumentere hver eneste gang vi gør noget med data. Der skal være helt styr på dataflow og de processer, der anvendes. Og meget mere.

–  Jeg synes, det er helt ok, at der nu kommer en tæt regulering. Data og nettet er så omsiggribende, at der skal være krav til, hvordan vores personoplysninger bliver brugt og opbevaret. Det er på tide, at vi tager ansvar for de data, vi arbejder med.

– Da vi udbød dette orienteringsmøde, blev det overtegnet på kort tid. Derfor gentager vi det den 30. november. Interessen vidner om, at marketing er bevidst om udfordringerne, og mange er i gang. Men der er stadig meget, der skal gøres for at være klar.

Overtrædelse af de nuværende regler har ikke haft de store konsekvenser. Få er dømt, og bøderne har været små.

Det bliver ændret efter 25. maj, og derfor er det vigtigt at være klar med tilpasninger og dokumentation. Er man ikke i gang, kan man ende med at få travlt.

Morgenseminaret hos Ambition gav overblik over de nye krav, der gælder i relation til marketing.

GDPR – introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger

Kære læser!
Som lovet barsler Justitsministeriet og andre berørte myndigheder drypvist med vejledninger og pjecer om Personbeskyttelsesforordningen. GDPR på nydansk. Og det er godt! EU Forordningen træder i kraft uden overgangsordning, så vi kan lige så godt begynde at køre i stilling og øve os i den juridiske praktik. Heraf implementering af processer som sikrer, at vi overholder gældende lovgivning på området – så er vi nemlig rigtig langt i forhold til Forordningen.

19 siders letlæselig introduktion
I dag har Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen, Justitsministeriet og Erhvervsstyrelsen udgivet en introduktion på 19 overskuelige sider, som vi nu deler med jer. Den giver et glimrende overblik og repetition af persondatalovgivning og nyskabelser i forordningen. Du kan downloade her: Captia_Generel_informationspjece__formateret___DOK446249_.

Morgenseminar
Bemærk: Ambition afholder d. 2. november morgenseminar om netop GDPR – med særligt fokus på, hvad du som marketingchef, CRM, CEM eller tilsvarende titel og arbejdsområde skal være opmærksom på.
Vi ses, og god læselyst!

Datatilsynets FAQ om personbeskyttelse

Ambition taler på Børsen om persondata – er du klar til 2018?

Ambition er mandag repræsenteret som udstiller og taler på Dansk Erhvervs Persondatakonference i de smukke gamle lokaler på Børsen i København. Temaet er ”Persondatabeskyttelse” – en nødvendig optakt til den kommende europæiske lovgivning på persondataområdet.

Hvor langt er danske virksomheder kommet i forhold til at kunne overholde forordningen? Hvor, og hvordan der skal sættes ind for at nå i mål inden den 25. maj 2018. Hvad er godt nok?

Meget forståeligt er beslutningstagerne i de dataansvarlige virksomheder og organisationer forvirrede og usikre på et højere plan. Der ligger soleklart en stor opgave i at ændre processer og tilføre nye processer i arbejdet med persondata: Klassificering af eksisterende data, indsamling og dokumentation af det lovpligtige tilsagn til behandling af data, styr på databehandleraftaler, effektuering af ”retten til at blive glemt” og kravet om udlevering af alle data registreret om en given person. For slet ikke at tale om behandling og dokumentation af tilsagn i forhold til salg og markedsføring. Der er nok at tage fat på – og en meget fast bagkant.

Virksomheder, organisationer og myndigheder bliver alle ramt af de nye krav i forordningen og i den supplerende nationale lovgivning.

Det er i det krydsfelt, vi fra Ambition byder ind! Vi hjælper virksomhederne med BÅDE indsamling og dokumentation af tilsagn OG effektivisering og operationalisering af databehandlingsprocesser via hjælpeværktøjer og strukturering af store datasæt. Vores egen dataekspert Henrik Hobel er på scenen med rådgivning om det optimale partnerskab mellem den dataansvarlige virksomhed og eksterne databehandler, strømlining af den lovpligtige dokumentationforpligtelse og vejen til GDPR-compliance via Master Data projekter.

 

Lyder det langhåret? Hvis du vil høre Ambitions opskrift på en lavpraktisk tilgang til arbejdet, så skal du deltage på vores formiddagsseminar den 25. oktober 2017.

Lærende modeller aka Machine Learning

Machine Learning var et varmt tema i “analyse-sporet” på årets Dialogkonference i Strømstad, arrangeret af Bring Norge. Her samles mange hundrede marketingfolk fra Norden til et 3 dages pakket program med internationale key notes, cases fra mange forskellige brancher og sparring med netværket.

Sammenlignet med tidligere år, var dette års cases tydeligt præget af, at vi er kommer os over “hypen” med BIG DATA, og gået i gang med at omsætte de muligheder, der ligger i moderne systemer og platforme til avanceret dataanalyse. Analyser, som bruges direkte i optimering af taktiske kampagner og arbejdsgange med synlig effektivisering til følge.

Lærende modeller giver grobund for effektivisering

Teknikkerne omkring Machine Learning kommer især de virksomheder til gode, som har store datamængder at arbejde med. De lærende modeller optimeres nemlig fra minut til minut baseret på de resultater, som skabes i behandlingen af data. Jo større et datagrundlag der kan regnes på, jo bedre bliver modellerne til at forudsige resultater. Handlinger repeteres, resultater måles og omsættes til ny indsigt fra time til time. Helt konkret kan det være i forbindelse med telemarketingkampagner, hvor udfaldet af samtaler registreres af medarbejderne i realtid, og sendes videre til analyseplatformen. Her processes de løbende resultatet og omsættes til unik viden om, hvad der virker og ikke virker => Hvilke tilbud der fungere bedst med hvilke målgrupper, hvornår på dagen, hvilken dag i ugen, præsenteret af hvilken type telefonsælger med hvilket manus. Indsatsen tilpasses løbende og de resultater, som indsamles systematisk, omsættes øjeblikkeligt til beslutningsstøtte for yderligere ændringer.

Finansielle virksomheder går foran

På konferencen præsenterede flere finansielle virksomheder indenfor forsikring og bank deres modelarbejde. Det, der for bare få år siden var uopnåeligt rent system- og ressourcemæssigt fungerer i dag som en integreret del af virksomhedernes arbejde med optimering af arbejdsgange og kampagne ROI, forretningsudvikling, ressource-allokering, planlægning, forecast og business cases. Kombination af datasæt i form af realtids adfærdsdata, historiske salgsdata og eksterne profil- og demografidata giver en myriade af muligheder, hvor det ikke længere er data og systemer, der sætter grænserne!

Data til god forretning

Hos Ambition har vi været så heldige, at få lov til at samarbejde med kunder om opbygning og håndtering af lærende modeller. Det er vores erfaring, at man står sig ved at starte rimelig konservativt og bygge op i takt med, at man bliver klogere og kan bevare overblikket over den læring, som kommer ud af modelarbejdet.

Vi deler meget gerne vores erfaringer og viden på området med jer derude i virksomhederne. Skriv eller ring til os, så mødes vi og taler om, hvordan vi kan operationalisere data i systemer sammen med jer – med det mål at blive klogere på jeres kunders adfærd og omsætte denne viden til god forretning.

 

 

Kan kreativitet måles og ses på bundlinjen?

Spørgsmålet er jo umiddelbart let at svare på, når man selv er kreativ. Spørger du marketingfolk, vil du højst sandsynligt få at vide, at kreativitet kan skabe øget opmærksomhed, fungere med mindre mediespend, bygge stærkere relationer – men kan det også dokumenteres i salget?

Kreativitet under lup

For nylig læste jeg en artikel om to tyske lektorer fra universitetet i Køln, som skrev om test og måling af kreativitet. Før de gik i gang med deres arbejde, fandtes der ikke en såkaldt videnskabelig dokumentation af, hvordan kreativ kommunikation påvirker købsadfærden. De to lektorer har efterfølgende analyseret 437 tv-reklamer for 90 forskellige mærkevarer over en periode på fem år. Deres resultater bekræfter at, jo mere kreative kampagnerne er, des mere effektive er de. Det vil sige, at man hurtigere når sine KPI’er, og man faktisk kan allokere sine marketingbudgetter anderledes, når ens reklamer når den ønskede effekt på kortere tid.

Deres undersøgelse afslørede dog en stor variation i de samlede kreativitetsresultater på tværs af kampagnerne. Den gennemsnitlige score for den samlede kreativitet var 2,98 på en skala fra 1 til 7. Den laveste score var 1,0 og den højeste 6,2. Og kun 11 af de 437 kampagner fik en samlet score på over 5.

I den anden ende af spektret havde 10 kampagner en samlet score under 1,5. Så en euro, der blev investeret i en yderst kreativ annoncekampagne, havde en markant større indflydelse på salget i forhold til en euro, der blev brugt på en ikke-kreativ kampagne. Tankevækkende!

Data som driver for kreativitet

Så kreativitet virker og har en afgørende effekt for at skabe resultater. Vores styrke i Ambition er vores dataindsigt samt vores dygtige analytikere, der kan tolke på data og placere det i en konceptuel sammenhæng med os i det kreative team.

Når vi udvikler kampagner, hvor data giver os indsigt, og data er med i den kreative eksekvering, skaber vi unikke kreative løsninger, stærke resultater for vores kunder og prisvindende kampagner. Så et vigtigt input i vores kreative proces er data og indsigt om målgruppen, og hvordan vi kan bruge data aktivt i vores kampagner. Berigende input giver ofte et berigende output.

Nu skal jeg ikke prøve at sætte kreativitet på formel, men med det rigtige input, og en styret retning for processen, så har du fundamentet for et stærkt kreativt output. Her ser jeg kreativitet som vores evne til at skabe noget nyt, noget overraskende og noget uset. Noget, der flår i følelserne og river i nethinden.

Men man behøver ikke være tysk videnskabsmand for at måle effekt. Diverse tests og resultatmålinger har vist, at kreativ kommunikation får mere opmærksomhed og fører til positive holdninger til de produkter, der markedsføres – og starter du med en grundig indsigt i din målgruppe, og krydrer det hele med data, så kan du skabe stærke kreative kampagner – som både kan måles og ses på bundlinjen.

Lider din virksomhed af Teknologitis?

Hvorfor er det fortsat en udfordring for to ud af tre virksomheder at omsætte data til god forretning?
Som en deI af indholdet i den helt nye CMO-rapport 2017 har Ambition i samarbejde med MyResearch spurgt mere end 600 marketingansvarlige, om man har succes med at bruge data aktivt til at skabe resultater.

Spørgsmålet omfatter markedsføring over for både nuværende kunder og emner. Konklusionen er faktisk overraskende: Mere end to ud af tre eller hele 68 pct. af marketingdirektørerne føler sig udfordret.

Til gengæld er der ifølge CMO’erne en positiv forståelse i direktionen for, at det kræver både ressourcer og investeringer at forløse det store potentiale, der er i datadrevet markedsføring.

Vores oplevelse er, at de fleste virksomheder allerede har investeret i data management og marketing eksekvering. Nogle virksomheder har decideret ”teknologitis”, fordi de har investeret massivt i ny teknologi, men ikke har formået at kapitalisere på investeringerne. Det er ikke ny teknologi, der mangler, men kompetencerne til at forløse potentialet.

CMO’ens vej til succes

Vil du opnå succes og klare målbare resultater, bør du investere i fire kompetenceområder:

· Kvalitetssikring af data. Dette game er ændret, og stamdata er ikke længere den store udfordring. Marketing automation fordrer, at kvaliteten af de omkringliggende variable er høj, fx handlinger i sociale medier eller blot interesseændringer, så kunder og emner reelt kan møde relevante budskaber.

· Analysekraft, så Big Data bliver gjort til effektdata, dvs. data med høj forklaringsgrad i forhold til resultatpotentiale, og derigennem udstikke vejen til målbare resultater.

· Differentieret og involverende kommunikation baseret på dataindsigt. Vi ved jo alle, at det er mere effektivt end one size fits all. Brug data til at skabe relevans – dine kunder forventer det!

· Resultatanalyse, hvor både gode og dårlige resultater deles og diskuteres aktivt i organisationen for at sikre kontinuerligt fokus, fx understøttet af dashboards.

Opstil ambitiøse mål

Det er vigtigt at opstille klare, konkrete mål for, hvor mange ordrer, leads, følgere og permissions, dine aktiviteter skal skabe i løbet af efteråret. Meld målene ud i organisationen, så de får et fælles liv.

Måske når du målet uden problemer, men har du så været for uambitiøs? Eller måske halter du lidt bag efter hele året, men lærer samtidig en masse om, hvordan du kan få større succes i 2018.

 

Tag fat nu, så ”teknologitis” ikke bliver en kronisk lidelse i din organisation.