Vi er fusioneret med NexusOne og er nu Nexus Ambition.

Indbygget i vores nye navn – Nexus Ambition – ligger både et løfte om, at vi vil tage det bedste og kendte med fra henholdsvis Ambition og NexusOne, og samtidig en ambitiøs vision om, at vi vil være Danmarks stærkeste data- og tech-fokuserede digitale bureau. Intet mindre.

Vi vil sammen være 75 digitale talenter og specialister, og vi vil dække alle relevante discipliner, når det handler om at omsætte data til resultater, skabe reelle digitale forandringer, levere kreative brandfortællinger og stærke digitale kampagner.

Vi er fusioneret med NexusOne og er nu Nexus Ambition. Læs mere.  1. Forside
  2. /
  3. Indlæg
  4. /
  5. Derfor er ændringerne...

Derfor er ændringerne til CVR-loven interessant for dig

Kan det nu også være relevant at bruge tid på CVR-loven midt i sommerferien? Ja, helt bestemt. De foreslåede ændringer til CVR-loven kan nemlig på den ene side sløre virksomhedssvindlere, og på den anden side give mere præcise data og større målretning på BTB-markedet.

14.07.17

I mandags blev et nyt lovforslag til ændring af CVR-loven sendt i høring. Der er 4 centrale punkter som kan have betydning for os alle at følge med i:

  • Skal antal ansatte-oplysningen være eksakt tal eller opgøres i intervaller?
  • Skal virksomhedsejeres privatadresse slettes efter 3 år?
  • Skal personers navne- og adressebeskyttelse fra CPR overføres til CVR-registret?
  • Skal reklamespærring i CVR kun gælde direkte markedsføring eller alle henvendelser?

Hos Ambition har vi som dataeksperter været i tæt dialog med Erhvervsstyrelsen og har i foråret afleveret synspunkter til høringsudkastet – på vegne af vores kunder, som er storforbrugere af data om virksomheder og personer.


Ja tak til mere præcise data

Erhvervsstyrelsen foreslår, bl.a. på Ambitions opfordring, at oplysning om en virksomheds ansatte fremover oplyses i eksakte tal. I dag offentliggøres disse data kun i intervaller fx ”50-99 ansatte”. Det umuliggør arbejdet med præcis segmentering af virksomheder. Der er pænt meget forskel på at have 51 eller 98 ansatte hvis man skal potentialevurdere en virksomheds behov for antal kuverter til frokostordningen!

Argumentet har tidligere været, at antal ansatte er en følsom oplysning. Det giver absolut ingen mening ift. sammenligning med følsomme personoplysninger (race, religion, sociale forhold osv.). Hos Ambition bakker vi op om gennemskuelighed og præcise oplysninger, så erhvervslivet kan træffe valide beslutninger om kredit og salgspotentiale. Ligesom når en virksomhed i dag offentliggør selskabsform, etableringsår, regnskabstal osv. Ja tak til mere præcise data.


Nej tak til begrænsning i offentliggørelse af virksomhedsejeres privatadresse

Der foreslås en stramning i relation til offentliggørelse af privatadresse på bestyrelse, ejere, stiftere og direktion. Konkret foreslås en grænse på 3 år for oplysning om navn og adresse på personer som har en ophørt relation til en virksomhed. Dvs. efter 3 år kan man kun se navnet, men ikke adressen, på den person som tidligere har været tilknyttet en bestemt virksomhed.

Hos Ambition siger vi nej tak til stramninger på dette område! Eneste mulighed dansk erhvervsliv har for at identificere entydige sammenhænge mellem registre, er på stamdata som navn og adresse. Denne stramning kan potentielt besværliggøre kreditvurdering, fx muligheden for at identificere skyldnere og snydere som kan gemme sig bag et navn uden en adresse, som ellers kunne gøre personen entydig.

Erhvervsstyrelsen foreslår også, at navne- og adressebeskyttelse kan overføres fra CPR-registret til CVR-registret. Igen – vil det ikke bare øge mængden af professionelle snydere som lader sig navne- og adressebeskytte i CPR-registret, alene for at ikke at kunne blive genkendt som konkursrytter og momssvindler? Det er meget nærliggende.


Paradokset om reklamebeskyttelse i CVR-registret…

Det har været årtiers paradoks, at man ikke må anvende en virksomheds stamdata til nogen former for henvendelser (heller ikke køb af virksomhedens varer!), hvis virksomheden er reklamespærret i CVR-registret. I dag kan en virksomhed nemlig lade sig reklamespærre, hvorved både reklamehenvendelser og enhver anden henvendelse til virksomheden, ikke må finde sted. Men for pokker da… Langt størsteparten af aktive danske virksomheder (som ønsker samhandel med omverdenen) har en hjemmeside hvor de samme stamdata er registreret. Eller de står på en offentlig tilgængelig oplysningstjeneste – fordi de netop gerne vil findes og afsætte deres varer!

Erhvervsstyrelsen foreslår, forståeligt nok, at loven ændres til at forbuddet kun skal gælde direkte markedsføring. Men de forholder sig ikke til, hvad man skal gøre, hvis de samme stamdata er frit tilgængelige andre steder. Paradokset fortsætter dermed i et vist omfang med det nye lovforslag.

Hos Ambition mener vi at tiden er løbet fra reklamespærring af en virksomhed. Og hensynet til at virksomheder netop er sat i verden for at drive samhandel med andre, overstiger interessen for at isolere sig mod indkomne henvendelser. Hos Ambition ønsker vi tillige klarere og simplere regler ift. Robinson-listen (fra CPR-registret) og CVR-reklamebeskyttelsen. I dag er det de færreste virksomheder der er klar over, at Robinsonlisten også skal anvendes for del af CVR-registret som består af enkeltmandsvirksomheder. Hvorfor ikke bare arbejde med én samlet Robinson-liste?

Har du brug for rådgivning eller en snak om intelligent brug af data om virksomheder eller personer, så kontakter du dataekspert Henrik Hobel på [email protected] eller ringer 21913949.

 

Vil du vide mere? Vi er altid klar på en snak

LUK