Vi er fusioneret med NexusOne og er nu Nexus Ambition.

Indbygget i vores nye navn – Nexus Ambition – ligger både et løfte om, at vi vil tage det bedste og kendte med fra henholdsvis Ambition og NexusOne, og samtidig en ambitiøs vision om, at vi vil være Danmarks stærkeste data- og tech-fokuserede digitale bureau. Intet mindre.

Vi vil sammen være 75 digitale talenter og specialister, og vi vil dække alle relevante discipliner, når det handler om at omsætte data til resultater, skabe reelle digitale forandringer, levere kreative brandfortællinger og stærke digitale kampagner.

Vi er fusioneret med NexusOne og er nu Nexus Ambition. Læs mere. 1. Forside
 2. /
 3. Indlæg
 4. /
 5. Datastrategien: Det helt...

Datastrategien: Det helt afgørende skridt til effektiv marketing automation

Høj datakvalitet i form af samlede, opdaterede, komplette og unikke data er fundamentet for en professionel og personaliseret marketingindsats på tværs af platforme og kanaler. Uden data i den nødvendige form og kvalitet - ingen resultater med marketing automation. Så enkelt kan det siges. Læs videre, hvis du vil have gode råd til hvordan du lægger en enkel og operationel plan for at forbedre din datakvalitet - og viden om hvilke data der er vigtigst for at skabe forretningsmæssige resultater.

04.05.21

Mange virksomheder har stor fokus på at investere i CRM-systemer og marketing automation-teknologi.

Men glemmer eller nedprioriterer værdien af at have de rigtige data, i den rette form og kvalitet – så marketingsystemerne kan eksekvere kampagner og dialogprogrammer på det bedst tænkelige grundlag. Senest har vi hos Ambition hjulpet en stor bilimportør med at få bedre styr på deres data og situationen er sikkert ikke enestående for autobranchen: Data indsamles fra mange kilder, i dette tilfælde fra websites, forhandlere og værksteder. Data er ofte ukomplette og inkonsistente – og vedligeholdes ikke løbende. Endelig er data ofte dubleret og kunden kan ikke genkendes på tværs af systemer og platforme. Dvs. det berømte ‘single customer view’ hvor alle data er samlet ét sted, på én unik kunde – er besværliggjort. Og det komplette billede af kundens samlede engagement med virksomheden er nærmest umuligt at skabe. Autobranche eller ej. De fleste genkender sikkert dette billede.

Der skal være en plan!

Effektiv brug af data kræver en plan! Det starter ganske enkelt med, at der skal etableres en datastrategi. Ambition gennemførte for en årrække siden en analyse, hvor vi spurgte de 100 største virksomheder hvilken betydning korrekte og tilstrækkelige data havde for deres bundlinje. Over 90% af de adspurgte var enige i at det er “meget vigtigt”. Til spørgsmålet om hvorvidt de samme 90% havde en plan eller strategi for indsamling og vedligeholdelse af data, havde kun 20% en plan! Tilbage til datastrategien: Vil man opnå resultater – og opfatter man data som strategisk vigtigt – så skal der være en plan! Man kan komme rigtig langt med blot at følge Ambitions grundopskrift på en datastrategi:

 

 1. Identificér data:  Identificér 1.-parts og 3.-partsdata (interne/eksterne data) og kilder til samme (se faktaboks for definition af 1.- og 3.-partsdata). Opret et “datakatalog” over alle vigtige dataelementer, som er nødvendige for at segmentere og målrette indsatser og for at identificere kunden på tværs af kanaler.
Fakta 1.-,2.-,3.-partsdata

1.-partsdata kaldes også “interne data” og defineres grundlæggende som data, du selv har indsamlet om dine kunder, leads og digitale audiences. I forbindelse med displayannoncering er 1.-partsdata oftest cookies. Og ellers er der tale om alle former for:

 • Stamdata (e-mail, navn, adresse, IP-adresse osv.)
 • Demografiske data (køn, alder, indkomst osv.)
 • Psykografiske data (præferencer og interesser, f.eks. for bestemte temaer og websider)
 • Adfærdsdata (webadfærd, åbning/klik ifm. e-mails, købsadfærd, fysisk adfærd i butik osv.)

1.-partsdata er klart de vigtigste data og baserer sig normalt altid på samtykke eller køb/adfærd.

2.-partsdata er “andres 1.-partsdata” og opstår typisk hvis to eller flere virksomheder aftaler at udveksle f.eks. kunde- eller medlemsdata.

3.-partsdata opfattes af virksomheder som “eksterne data” og er data indsamlet fra eksterne kilder, dvs. data som stilles til rådighed af eksterne dataleverandører eller en digital annonceplatform – oftest mod betaling.

Ikke overraskende er 1.-partsdata de mest værdifulde data for en virksomhed. Men 3.-partsdata har den fordel, at der er store mængder af den. Både i forhold til at berige egne kunder og leads med konkret ny viden, men også i form af tilgængelige målgrupper og digitale audicences (som konkurrenterne vel at mærke også benytter).

 1. Gem data: Definér mulige metoder til lagring af kunde- og marketingrelaterede data. Overvej agile platforme i midten mellem dine kildesystemer og marketingplatforme, såsom en CDP (customer data platform), hvor data kan samles, bearbejdes, analyseres, segmenteres og sendes videre til andre platforme.
 2. Vask og forbered data: Sæt regler op, der kan hjælpe dig med at gøre data klar til brug for marketing. F.eks. standardisering, datavask, dublethåndtering og transformering af data til formål som segmentering, audience building, prædiktiv modellering, input til rapportering og datavisualisering osv.
 3. Del data: Sæt retningslinjer op for forskellige softwareplatformes og brugergruppers brug af data. Opsæt API’er til dataudveksling både internt og op mod eksterne 3.-partsdataleverandører.
 4. Håndtér data i løbende drift: Løbende datadrift baseret på de forskellige forretningsregler og dataudvekslingsrutiner, der er oprettet i tidligere faser.
 5. Overvåg data: Opsæt overvågning og opfølgning på politikker, regler og metoder for at sikre data i passende form og kvalitet på tværs af virksomheden og kanaler. Sørg hele tiden for at tage temperaturen på dine marketingdata. Hvor komplette er de? Hvor korrekte er de? Og hvor unikke er de? Det er tre helt centrale spørgsmål, du løbende skal følge op på, og opstille KPI’er for. 

Har du brug for sparring til din egen datastrategi?

Med den rette datastrategi for føromtalte bilimportør, var det muligt at gennemføre et omfattende datakvalitetsprojekt. Det sikrer virksomheden et samlet overblik over kundernes engagement, som igen gør det muligt at professionalisere og personalisere marketingindsatsen til unikke kunder – på tværs af platforme og kanaler. Grundlaget for effektiv marketing automation er steget til et nyt niveau.

Går du med overvejelser om, hvordan du skal tage hul på din egen datastrategi? Så ræk ud til Ambition. Vi giver gerne den nødvendige sparring og giver dig masser af cases og eksempler på hvordan vi har hjulpet andre virksomheder med at tilrettelægge deres data, så de i højere grad bliver toptunet til både digitale og analoge marketingindsatser.

Vil du vide mere? Vi er altid klar på en snak

LUK