Er dynamiske IP adresser personhenførbare? Ja, nogen gange….

Er IP-adresser personhenførbare, og dermed underlagt persondatalovgivningen?

Jeg har her til formiddag læst gårsdagens nyhedsbrev fra Kromann & Reumert, og fæstnede mig især ved indlægget om dynamiske IP adresser som personhenførbare, og dermed underlagt persondataloven. En nylig dom i Tyskland, og andre tidligere, fastslår at JA, under visse forhold kan den dynamiske IP adresse være direkte personhenførbar. Og dermed kan oplysninger om en konkret person kobles til vedkommendes aktuelle adfærd på nettet, og falder dermed ind under den lovgivning, som regulerer indsamling og behandling af persondata. Der er tale om situationer, hvor det er muligt at motivere internetudbydere til at aflevere oplysninger om brugens identitet, som dermed nemt kan koblet med IP adressen og adfærden, som man selv har opsamlet. Altså en rimelig nem adgang til at bygge register og behandle personhenførbare oplysninger.

Kromann & Reumert har selv følgende anbefaling til virksomheder, er logger og bruge IP adresser til analyse af brugernes online adfærd:

“…selv om dommen fastslår, at IP-adresser kun under visse konkrete omstændigheder anses for personhenførbare oplysninger, er det vores anbefaling, at IP-adresser som altovervejende hovedregel betragtes som sådanne. Det skyldes, at internetudbyderen ofte vil være i besiddelse af yderligere oplysninger om den konkrete bruger, og at det ikke kan udelukkes, at det er muligt at få udleveret disse oplysninger fra internetudbyderen på lovlig vis.

Det kan være ressourcekrævende at få vurderet, hvorvidt en IP-adresse konkret betragtes som en personhenførbar oplysning. For at mindske risikoen for at overtræde persondatareglerne er det derfor vores anbefaling, at virksomheder, som indsamler eller på anden måde håndterer oplysninger om IP-adresser, er opmærksomme på persondatalovens regler og sikrer, at de overholder bl.a. saglighedskravet, slettepligt og oplysningspligt.”

Læs nyheder fra Kromann & Reumert

RING MIG OP

– og lad os tage en helt uforpligtende dialog om datadreven forretningsudvikling og datadreven markedsføring.

Du kan også give os et kald på
+45 70 20 30 24