1. Forside
  2. /
  3. Services
  4. /
  5. Kreativitet
  6. /
  7. UX og digitale...

UX og digitale kunderejser
Marketing og salg står i dag overfor en udfordring, fordi den moderne forbruger, i større grad er blevet mere individualiseret og uforudsigelig i deres forbrugsadfærd. Denne selektive og troløse holdning overfor virksomhederne, skaber en situation, hvor du bliver nødt til at forholde dig til, hvordan jeres kommunikation virker i forhold til jeres målgrupper.
Digitale kunderejser til den moderne forbruger

Kunderejsen er danne fundamentet for at kommunikere relevant og personaliseret med dine kunder online og offline. På web, e-mail, sociale medier, display, direct mail m.m. Det er ikke længere nok for dig at segmentere markedet og så målrette jeres kampagner til disse grupper. Forbrugeren er individualiseret og forventer at blive imødekommet med information, som har relevans for netop dem. For at imødekomme den moderne forbruger, bør du markedsføre jeres produkter, så forbrugernes individuelle brugeroplevelse understøttes og et højt niveau af relevans, tilbydes forbrugeren. Vi designer digitale kunderejser, som netop understøtter denne adfærd, men vi søger samtidig at skabe en stærk brandoplevelsen, uden at give tab på resultater.

Kunderejsen er sjældent lineær og især beslutningsprocessen veksler mellem informationssamling og evaluering. Vi arbejder struktureret med at kortlægge kunderejsen, for derefter at designe de rette påvirkninger.

Data, personas, konvertering og resultater

Alle relevante kontaktpunkter, herunder udvist adfærd på tværs af on- og offline-medier, analyseres og efterfølgende designer vi de kunderejser, der passer til dine målgrupper og er med til at øge dine konverteringer. Med udgangspunkt i dataindsigt og personas skabes en stærk, sammenhængende og intuitiv kommunikation på tværs af platforme opnår du effektiv konvertering og optimale resultater.

Forbrugeren mødes i dag af en række informationer, som gør dem i stand til at overskue produkter, priser og forbrugerforhold, som ikke tidligere har været muligt. Al den information stiller dog øget krav til virksomhederne og deres kommunikation, da forbrugeren i sin målrettethed, frasorterer alt uden relevans. Vi kan hjælpe dig med at strukturere og prioritere informationen, så dine kunder oplever størst mulig relevans i jeres kommunikation.

Vil du vide mere om UX og kunderejser?

Kontakt os her