Indlæg

Derfor er ændringerne til CVR-loven interessant for dig

Kan det nu også være relevant at bruge tid på CVR-loven midt i sommerferien? Ja, helt bestemt. De foreslåede ændringer til CVR-loven kan nemlig på den ene side sløre virksomhedssvindlere, og på den anden side give mere præcise data og større målretning på BTB-markedet.

 

I mandags blev et nyt lovforslag til ændring af CVR-loven sendt i høring. Der er 4 centrale punkter som kan have betydning for os alle at følge med i:

  • Skal antal ansatte-oplysningen være eksakt tal eller opgøres i intervaller?
  • Skal virksomhedsejeres privatadresse slettes efter 3 år?
  • Skal personers navne- og adressebeskyttelse fra CPR overføres til CVR-registret?
  • Skal reklamespærring i CVR kun gælde direkte markedsføring eller alle henvendelser?

Hos Ambition har vi som dataeksperter været i tæt dialog med Erhvervsstyrelsen og har i foråret afleveret synspunkter til høringsudkastet – på vegne af vores kunder, som er storforbrugere af data om virksomheder og personer.


Ja tak til mere præcise data

Erhvervsstyrelsen foreslår, bl.a. på Ambitions opfordring, at oplysning om en virksomheds ansatte fremover oplyses i eksakte tal. I dag offentliggøres disse data kun i intervaller fx ”50-99 ansatte”. Det umuliggør arbejdet med præcis segmentering af virksomheder. Der er pænt meget forskel på at have 51 eller 98 ansatte hvis man skal potentialevurdere en virksomheds behov for antal kuverter til frokostordningen!

Argumentet har tidligere været, at antal ansatte er en følsom oplysning. Det giver absolut ingen mening ift. sammenligning med følsomme personoplysninger (race, religion, sociale forhold osv.). Hos Ambition bakker vi op om gennemskuelighed og præcise oplysninger, så erhvervslivet kan træffe valide beslutninger om kredit og salgspotentiale. Ligesom når en virksomhed i dag offentliggør selskabsform, etableringsår, regnskabstal osv. Ja tak til mere præcise data.


Nej tak til begrænsning i offentliggørelse af virksomhedsejeres privatadresse

Der foreslås en stramning i relation til offentliggørelse af privatadresse på bestyrelse, ejere, stiftere og direktion. Konkret foreslås en grænse på 3 år for oplysning om navn og adresse på personer som har en ophørt relation til en virksomhed. Dvs. efter 3 år kan man kun se navnet, men ikke adressen, på den person som tidligere har været tilknyttet en bestemt virksomhed.

Hos Ambition siger vi nej tak til stramninger på dette område! Eneste mulighed dansk erhvervsliv har for at identificere entydige sammenhænge mellem registre, er på stamdata som navn og adresse. Denne stramning kan potentielt besværliggøre kreditvurdering, fx muligheden for at identificere skyldnere og snydere som kan gemme sig bag et navn uden en adresse, som ellers kunne gøre personen entydig.

Erhvervsstyrelsen foreslår også, at navne- og adressebeskyttelse kan overføres fra CPR-registret til CVR-registret. Igen – vil det ikke bare øge mængden af professionelle snydere som lader sig navne- og adressebeskytte i CPR-registret, alene for at ikke at kunne blive genkendt som konkursrytter og momssvindler? Det er meget nærliggende.


Paradokset om reklamebeskyttelse i CVR-registret…

Det har været årtiers paradoks, at man ikke må anvende en virksomheds stamdata til nogen former for henvendelser (heller ikke køb af virksomhedens varer!), hvis virksomheden er reklamespærret i CVR-registret. I dag kan en virksomhed nemlig lade sig reklamespærre, hvorved både reklamehenvendelser og enhver anden henvendelse til virksomheden, ikke må finde sted. Men for pokker da… Langt størsteparten af aktive danske virksomheder (som ønsker samhandel med omverdenen) har en hjemmeside hvor de samme stamdata er registreret. Eller de står på en offentlig tilgængelig oplysningstjeneste – fordi de netop gerne vil findes og afsætte deres varer!

Erhvervsstyrelsen foreslår, forståeligt nok, at loven ændres til at forbuddet kun skal gælde direkte markedsføring. Men de forholder sig ikke til, hvad man skal gøre, hvis de samme stamdata er frit tilgængelige andre steder. Paradokset fortsætter dermed i et vist omfang med det nye lovforslag.

Hos Ambition mener vi at tiden er løbet fra reklamespærring af en virksomhed. Og hensynet til at virksomheder netop er sat i verden for at drive samhandel med andre, overstiger interessen for at isolere sig mod indkomne henvendelser. Hos Ambition ønsker vi tillige klarere og simplere regler ift. Robinson-listen (fra CPR-registret) og CVR-reklamebeskyttelsen. I dag er det de færreste virksomheder der er klar over, at Robinsonlisten også skal anvendes for del af CVR-registret som består af enkeltmandsvirksomheder. Hvorfor ikke bare arbejde med én samlet Robinson-liste?

Har du brug for rådgivning eller en snak om intelligent brug af data om virksomheder eller personer, så kontakter du dataekspert Henrik Hobel på [email protected] eller ringer 21913949.

 

Et lead er et lead – eller er det??

Mange af vores kunder benytter sig af permission leads, når de skal i dialog med potentielle nye kunder. Her hjælper vi med hele processen fra segmentering og kampagneopsætning til indkøb af trafik/medier til kampagnen. Når vi sammen har fastlagt rammerne for en kampagne, så begynder leads at trille ind og så er alt vel klaret? Det korte svar er NEJ!

En stor del af mit job består i at varetage DM Partners (nu Ambition) ”vaskefabrik”, som omfatter hele processen som ovenfor, men i endnu højere grad den efterfølgende lead behandling og opkvalificering, som er afgørende for optimal udnyttelse af ressourcer hele vejen rundt.

Der er 3 hovedelementer i behandlingen af leads, som vi ser det: Læs mere

Analyser på B2B data

Vi har i mange år leveret analyser og indsigter til vores kunder som arbejder med B2C, og nu oplever vi en stigende efterspørgsel på at få samme viden om kunderne på B2B markedet. Der er især et ønske om at se profiler af sine B2B kunder og udvælge de bedste tvillinge-emner til nysalg, og det giver rigtig god mening at arbejde med segmentering også på B2B markedet, for der er masser af viden og indsigter at hente omkring virksomhedskunderne. Der findes godt nok ikke lige så mange variable at analysere på når det handler om B2B data, men man kan alligevel få et ret præcist billede af sine kunder og sin markedsposition.

I DM Partner har vi udviklet en profilanalyse som beskriver en kundebase på B2B markedet med profiler, markedsdækning og potentiale, og der ligger en version tilgængelig her på hjemmesiden som er et fiktivt firma med tilfældige kundedata. Vi kan selvfølgelig grave dybere end dette og tilpasse analysen til den enkelte kunde og den branche man er i, men med udgangspunkt i profilanalysen kan man komme rigtig langt. Du finder vores eksempel på profilanalysen under “Kompetencer, Downloads: DMP Kundeindsigtsanalyser” eller ved at klikke her: b2b-anonym-profilanalyse

Facebook Lead Ads

For mange af vores kunder er fokus på at få målgruppen – altså de potentielle nye kunder – i dialog. Kampagner skrues sammen for at øge konverteringen fra eksponering til klik til den ønskede action; nemlig afgivelse af samtykke til at blive kontaktet.

Der er kamp om forbrugernes opmærksomhed på især digitale medier. Målet er derfor at fange og fastholde interessen og mindske frafaldet mest muligt i vejen til at blive et lead! Det helt afgørende for vores kunder som annoncør er at finde balancen mellem at gøre let for forbrugeren at afgive permission til kontakt – og samtidig sikre at vi får tilstrækkelig information til at løfte salget via webshop, TM eller e-mail flow.

Facebook har lavet Lead Ads, som forsøger at koge denne øvelse ned i et annonceformat. Læs mere

Facebook – kræs for segmenteringsfans

De fleste virksomheder har allerede i dag en stærk tilstedeværelse på de sociale medier – og her oplever vi at facebook er det mest gængse medie. Mediet bruges til promovering af nyheder, online kundeservice, loyalitetsskabende aktiviteter og til kontakt med nye potentielle kunder.

Især det sidste gør facebook super interessant for flere af vores kunder. Segmenteringsmulighederne på facebook får enhver taktisk og datadreven medieindkøber til at klappe i hænderne! Læs mere