1. Forside
  2. /
  3. Indlæg
  4. /
  5. Hvilken dialekt taler...

Hvilken dialekt taler dine data?

Selvom vi kan have oplevet det samme, så er det normalt, at mormor fra den ene ende af landet, beskriver det på en helt anderledes måde end teenageren, som lige er flyttet til byen. Ordene og det der bliver lagt vægt på kan være helt forskellige. Derfor ved vi godt, at vi er nødt til at oversætte det, vi hører, med et filter, som bygger på, hvem vi hører historien fra. Det samme burde vi også gøre med vores data, men det glemmer mange.

06.07.17

Men… er data ikke bare tal? - og tæller de ikke bare antal kunder, telefonopkald eller salg, eller hvad de nu opgør?

Jo, naturligvis og dette er ikke en ’hvordan-definere-vi-en-kunde-m.m.’-snak. Definitioner er vigtige, men det her noget andet, som jeg gerne vil give opmærksomhed her.

Brug din data aktivt

For når vi begynder aktivt at bruge vores data, og går i dialog med vores data for at forstå vores forretning og kunder bedre, så glemmer man tit, at det er vores virksomheds unikke måde at se verden på, som tallene kan fortælle om. Så har data deres egen dialekt.

Al den information, man har opsamlet omkring ens kunder, telefonopkald eller salg fortæller ikke noget om den omverden, som jeres virksomhed ikke er kommet i kontakt med. Man kan let komme til de helt forkerte konklusioner, hvis man kun kigger på verden fra vores virksomheds perspektiv.

På samme måde som mormors måde at beskrive den sidste jul er forskellig fra teenagerens, så er jeres virksomheds billede af markedet forskellig fra, hvordan en konkurrent ser markedet, simpelthen på grund af jeres forskellige dialekter. Men i modsætning til beskrivelsen af oplevelserne fra sidste jul, kan det at kende markedet og kunderne have betydning for hvilke actions, der er de rigtige.

Derfor er det vigtigt at holde jeres data og oplevelse af markedet op imod autoritative kilder.

Brug autoritative kilder

Med data fra Danmarks statistik, OIS og tilsvarende kilder kan I lære at lægge det filter ned over jeres egen kundeforståelse. Herved kan I blive bevidste om, hvordan jeres data skal oversættes, for at I hører og forstår den rigtige historie. Den vigtige historie som giver en konkurrencefordel.

Ved at sammenholde jeres andel af forskellige kundegrupper i forhold til hele befolkningen, kan I pludselig se, hvem I ikke har fat i, og hvilke kundegrupper I har en overrepræsentation af, og frem for alt hvor er de helt rigtige dem-skal-vi-have-flere-af-kunder.

Det vi oplever

Det er interessant at opleve reaktionen, når vi her i Ambition er med til at hjælpe mange forskellige virksomheder med at oversætte deres datas dialekt. Vi kender naturligvis ikke de forretninger, som vi analysere, bedre end vores kunder selv. De arbejder dagligt, med at optimere og forbedrer deres forretning, netop ved at forstå deres kunder og deres marked. Dette til trods, oplever vi hver gang vi er ude og præsenteret vores resultater, at kunderne har aha-øjeblikke. Blandt andet fordi vi oversætter deres data, ved at åbne dem op overfor resten af landet, så de pludseligt også kan se de dele af marked som de ikke har fat i. Redskaber såsom kundesegmentanalyse bliver først virkelig stærke, når man har hele marked med. Når man kender både de kundegrupper man har adgang til, men også dem som man ikke har haft dialog med i nu.

Så sig til, hvis vi skal hjælpe dig med at oversætte dine datas dialekt ;-).