Indlæg

Imens du var på sommerferie: Større transparens på Facebook – hvad betyder det for annoncøren?

I foråret 2019 annoncerede Facebook, at de ville øge transparens på platformen for brugerne. Dermed får Facebooks knap 2 mia. brugere selv bedre kontrol med den data, som apps og andre hjemmesider deler med Facebook.

Tiltaget er døbt off-Facebook activity og det nye tiltag er blevet rullet ud i juni og juli og er afsluttes på tværs af EU henover sommeren. Processen er i gang i Danmark.

Det er Facebooks intention at give brugeren mere information omkring deres egne data, og hvordan de bruges i sammenhæng med annoncering. At give brugeren mere transparens og kontrol vil gavne alle og give en bedre relation til Facebook og de enkelte annoncører – skriver Facebook.
Det kommer til at blive klart for brugeren, hvordan annoncører anvender værktøjer (Facebook business tools) i forbindelse med annoncering. Den enkelte bruger får nu langt mere information om, hvordan annoncøren bruger værktøjer til målretning og hvilken data, der deles mellem annoncør og Facebook.

Hvor meget data mister mine målretninger?

Brugeren får muligheden for at aktivere deres off-Facebook activity. Det kan have en effekt på målretningen, hvis brugeren aktivt har tilvalgt off-Facebook activity, eftersom data vil blive slettet og dermed ikke bruges i målretning. Det vil sige, at målretning, der er baseret på Facebook pixel, ikke kan bruges fra det tidspunkt, hvor off-Facebook activity er valgt. Desuden har det effekt på de Custom Audiences, der er skabt på baggrund af besøgende til hjemmesider eller apps.  I princippet er dette det samme som at slette cookie historik i din browser. Det estimeres, at 10-20% af brugerne i Danmark aktivt og systematisk vil slette deres historik.

Kan jeg forsat måle og analysere effekten af min Facebook-annoncering?

Målbarhed er forsat en nøgle-feature hos Facebook – her vil der ikke være fundamentale ændringer. Men annoncøren skal være OBS på, at de brugere, som har tilvalgt off-Facebook activity, ikke indgår i datagrundlaget, hverken som en del af et segment, en re-marketingliste eller anden målretning – før de igen har mødt en FB-pixel.  Facebooks analyse-værktøj og rapportering vil forblive det samme.

Dyk mere ned i emnet

Du har måske lagt mærke til de tre små prikker i højre hjørne af en annonce? De tre små prikker giver brugeren mulighed for at få forklaret, hvorfor de ser annoncen. På annoncerne kan man klikke på de tre prikker og herefter på ”hvorfor ser jeg denne annonce” og få uddybet den målretning, der anvendes.

Du kan også gå ind på sider, du følger, for eksempel et brand eller en virksomhed. Til højre på siden finder du en boks: Gennemsigtighed På Sider (se herunder) – klik ”se mere” og du kan her gennemgå annonce-bibliotek, og se hvilke personer, der stå bag annonceringen og meget andet.

Læs Facebooks egen udlægning af off-Facebook activity her:

https://www.facebook.com/business/news/what-businesses-should-know-about-the-upcoming-tool-for-managing-off-facebook-activity

Tag kontakt til Ambition, hvis du vil have rådgivning omkring Facebook som annoncemedie, eller du ønsker din annoncering udført professionelt af os.

 

Store Facebook nyheder

Netop hjemvendt fra besøg og konference hos både Google og Facebook, har vi fantastiske nyheder. For det er store ting, der er på vej i begge lejre. Da vi informeres om en række kommende tiltag, er vi underlagt NDA og må ikke fortælle hvad vi har hørt om.

Men…

Nogle af tingene er netop åbnet for – som i – i nat. Så derfor har jeg fornøjelsen af at kunne fortælle om to store nyheder i Facebook regi. Den ene er fantastisk, fordi den har været savnet, den anden er jeg enormt begejstret over, og viser Facebook som den store spiller i medielandskabet, som de rent faktisk er.

Kampagne attribution på tværs af kanaler og enheder

Det er mildest talt vildt hvad der er på vej, hvis de holder hvad de lover. Det er netop åbnet op for i nat, og da jeg ville undersøge nærmere røg forbindelsen til det – så dette er en beskrivelse af hvad jeg har hørt og set, uden at have haft mulighed for at teste det i større stil.

Kort fortalt vil Facebook hjælpe os, som annoncører, med at forstå og kende effekten af de forskellige kanaler. Det lyder simpelt, men når det inddrager både effekt af visninger og klik på tværs af medier, og ikke mindst på tværs af enheder. Så kræver det noget.

Facebook Attribution viser dig, hvor meget hvert enkelt element af din kampagne har påvirket resultaterne. Ligesom vi kender det fra Google Analytics, så kan du vælge mellem forskellige attribution modeller, last click, lineær osv.

I mine øjne er det stort af to årsager:

1: Facebook tager førertrøjen på når det gælder måling og attribution. De har logindata på tværs af enheder, som Google ikke kan matche (med mindre de tager Google login i brug, og det har de ikke gjort endnu)

2: Det bliver “hver-mands-eje” at få bedre attribution data. I dag skal du vælge et tool som https://www.adtriba.com/ eller lignende, hvilket for nogle kan være en relativ stor udgift.

Facebook attribution understøtter også visninger på Google Display-netværket samt Youtube annoncering.

Ift. mit punkt 1, så tager Facebook førertrøjen, og det er oplagt at Facebook i højere grad inddrages i medieplanlægningen, da det er her vi har data på effekten. Det store spørgsmål er om kilderne har 100% ens forudsætninger, eller om modellen vil give skævvridning af resultaterne. Som mediekanal er det ikke det mest uafhængige at stå for rapportering på tværs, men omvendt må man også forvente at tool’et mister tillid, hvis der ikke ageres uafhængigt og uvildigt.

Afprøv og lær! Ny mulighed for at teste

A/B- og splittest er ikke nyt i online marketing, men det har været tungt at teste på korrekt og struktureret vis i Facebook annonceringen. Nu kommer Facebook med løsningen: “Afprøv og lær”. Screenshottet viser de tilgængelige muligheder:

Så nu er der ikke længere en undskyldning for ikke også at teste i Facebook regi.

 

Som sagt er der mere på vej, og Google har rigtig spændende nyt i både search, display og Youtube, og så snart vi må sige mere, så skal vi gladeligt dele de gode nyheder.

Når remarketing bliver stalking

Du kender det. Du besøger en hjemmeside og straks efter går det løs. Overalt du færdes online ser du annoncer for sitet du besøgte og til tider også produkter i kategorien. Du føler knap du kan bevæge dig ud af huset uden at blive stalket af reklamer.

Det er kendt som Zalando-effekten. Remarketing uden hæmninger. Jeg kan have lyst til at sige “uden budgetbegrænsning”.  Men det kan gøres bedre, det kan gøres smartere og det kan gøres med gode resultater. Læs derfor med her.

Hvad er remarketing?

Remarketing er annoncering overfor brugere, der har besøgt dit website. Google bruger termen remarketing. Facebook foretrækker retargeting – og det er det samme.

Annoncering overfor brugere, der allerede har været på din hjemmeside giver rigtig god mening. Er det en webshop så er konverteringsraten gennemsnitligt set dobbelt så høj overfor genbesøg, som den er ved nye brugere. Vi bruger mange penge og tid på at trække brugerne ind på sitet, så hvis vi ikke formår at omdanne sessionen til en kunde eller lead i første omgang, så er det værd at hægte sig fast – med annoncering via remarketing.

Remarketing på alle online kanaler

Mulighederne er efterhånden uden begrænsninger. Vi har remarketing på nærmest alle kanaler. Vi kan lave remarketing på Google Display, dvs. vi kan vise bannere overfor brugerne når de surfer videre rundt på nettet. Vi kan lave remarketing på search, dvs. kun vise en tekstannonce, hvis brugeren allerede har været forbi. Youtube er også med i loopet, og tilbyder remarketing. Vi kan styre vores Facebook annoncering efter det, og som noget nyt, så tilbyder Linkedin nu også remarketing på deres platform.

Vi kan også styre vores emails efter det, når vi har permission, så kan brugernes adfærd være med til at styre indholdet i emailen, så vi fx sender et tilbud på produktkategorier eller services, som de har vist interesse for.

 

Frekvensstyring – den oversete mulighed

Rigtig mange har luret at det er en fordel at annoncere overfor tidligere brugere, og så går det løs. Desværre er der en lille funktion, et enkelt felt, der ofte overses. Tricket er FREKVENSSTYRING. Du kan styre præcis hvor mange gange du gerne vil vise en bruger annoncen.

Det er desværre ofte dette ikke er benyttet, og så er det vi oplever Zalando-effekten, og vi kan risikere at brugerne bliver så irriterede at de giver mediet besked på at fjerne annoncen (på display er der fx et kryds, og på Facebook kan du bruge den lille pil i øvre højre hjørne, til at bede om ikke at se annoncen mere).

Så respekter dine brugere, og overvej hvor meget de skal eksponeres. Det er en simpel indstilling på medierne.

Vis indhold ud fra adfærd

Frekvensstyring er ikke nok, for det betyder umiddelbart kun at du ikke spammer og stalker dine brugere helt vildt. For at få det fulde udbytte, så skal du mere ned i dybden og lave en plan for hvad brugeren skal eksponeres for, ift. deres adfærd samt ift. tidslinien. Samtidig kan du med fordel bruge medierne på tværs her.

Eksempler:

Hvis du trækker brugerne ind via godt indhold, fx at du svarer på spørgsmål der typisk stilles når man ressearcher, så er det formentlig for tidligt at annoncere for produkter – du skal derimod vise dine kompetencer på området, så der skabes tillid. Konkret eksempel: Brugeren har søgt “hvor bred er en dobbeltseng”. Du trækker brugeren ind fra Google. Lav et segment på alle der lander på dine vidensdelingssider. Målret annoncering overfor dette segment på Facebook med eksponering af dine gode tips og råd.

Hvis dine brugere bruger søgefunktionen, så spor hvilke kriterier der vælges, og brug dette til at målrette indhold, der matcher det de søger.

Hvis brugeren ser et specifikt produkt, så test af med at vise det samme produkt, alternative produkter, samt supplementerende produkter. Måske er produktet allerede købt hos en konkurrent, men hvis der er kigget på en cykel kan du måske stadig nå at sælge en cykelhjelm.

Lav remarketing medieplan for fuldt udbytte

Når du har grupperet dine brugere ift. intention, så er det tid til at lave medieplanen. Overvej: Hvilke budskaber skal brugerne møde, i hvilke formater og dermed også hvilke platforme? Medieplanens udformning afhænger i høj grad af branchen og brugerens beslutningsproces. Foretages køb typisk indenfor en uge efter ressearch, så skal planen ikke laves til at være 10 uger…

Lad os tage udgangspunkt i Google Display, Facebook, Youtube og Linkedin og eksemplet med en bruger der søger på Google “hvor bred er en dobbeltseng”. Vi kan placere brugeren i produktkategorien “seng” og i “ressearch fase”. Der er dermed både mulighed og brug for at opbygge en tillid til os, samt rådgive og vejlede brugeren til at tage det rette valg.

En medieplan angives ift. tid efter det konkrete besøg. Vender brugeren retur til sitet skifter personen status til ny gruppe ift. den nyeste adfærd.

Uge 1-2: Facebook: mellem frekvens, budskab varierer mellem gode tips til valg af seng samt info om virksomheden (kundeudtalelser, billede af ejeren – “sengeeksperten”, budskab om tlf rådgivning osv).

Uge 3: Lavt blus på Facebook, højt blus på Youtube: Videoer der viser test af senge, konkrete varer og gode råd til valg.

Uge 4: Fortsat Youtube videoer, og Facebook annonceringen bærer nu præg af forslag til konkrete senge. “Vores mest solgte dobbeltseng til 40 år+”, lifestyle billeder af produkter osv.

Uge 5: Køres der på, der kan evt. arbejdes med gratis gaver, hvis brugeren mangler det sidste for at konvertere “Køb din dobbeltseng hos os og få gratis sengetæppe med prisen – kun i denne uge”

osv.

Sideløbende arbejdes der med at indsamle permission, så der også kan igangsættes et email dialogflow, fx indsamles der emailadresse via Facebook lead ads.

Er der bagsider i ovenstående? Den største udfordring kan være at have nok brugere i segmentet for at medierne vil give dig mulighed for remarketing. Derudover er det vigtigt du har styr på dit setup: Hvis brugeren vender retur og du igangsætter et nyt flow, uden at brugeren ryger ud af det første, så kan vi igen snakke om at have alt for højt tryk overfor brugeren.

En sådan remarketing medieplan bidrager til at ramme brugeren på det rette tidspunkt, i stedet for blot at vælte brugeren i billeder af det samme produkt uge efter uge.

Hvordan kommer du igang?

Hvis du vil i gang, så er det bedste råd at starte simpelt, men stadig på baggrund af data. Grupper dine brugere i fx 3-4 grupper. Lav en simpel medieplan. Sæt frekvens. Igangsæt. Lær af de data du indsamler, se hvornår brugerne interagerer mest med dine annoncer og hvornår de køber, og lav på sigt et mere nuanceret og opdelt flow, hvor de data og erfaringer inddrages.

God arbejdslyst!

Facebook Lead Ads

For mange af vores kunder er fokus på at få målgruppen – altså de potentielle nye kunder – i dialog. Kampagner skrues sammen for at øge konverteringen fra eksponering til klik til den ønskede action; nemlig afgivelse af samtykke til at blive kontaktet.

Der er kamp om forbrugernes opmærksomhed på især digitale medier. Målet er derfor at fange og fastholde interessen og mindske frafaldet mest muligt i vejen til at blive et lead! Det helt afgørende for vores kunder som annoncør er at finde balancen mellem at gøre let for forbrugeren at afgive permission til kontakt – og samtidig sikre at vi får tilstrækkelig information til at løfte salget via webshop, TM eller e-mail flow.

Facebook har lavet Lead Ads, som forsøger at koge denne øvelse ned i et annonceformat. Læs mere

Facebook – kræs for segmenteringsfans

De fleste virksomheder har allerede i dag en stærk tilstedeværelse på de sociale medier – og her oplever vi at facebook er det mest gængse medie. Mediet bruges til promovering af nyheder, online kundeservice, loyalitetsskabende aktiviteter og til kontakt med nye potentielle kunder.

Især det sidste gør facebook super interessant for flere af vores kunder. Segmenteringsmulighederne på facebook får enhver taktisk og datadreven medieindkøber til at klappe i hænderne! Læs mere