SÆRTILBUD i maj og juni!

Lad os hjælpe med den GDPR-lovpligtige ajourføring af persondata

Artikel 5 i EU Databeskyttelsesforordningen, som træder i kraft pr. 25. maj i år, stiller krav om, at ”Personoplysninger skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte” og ”der skal tages ethvert rimeligt skridt for at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges”!

Din virksomhed har således en GDPR-forpligtelse til holde persondata i jeres systemer opdaterede og ajourførte – ellers skal data slettes! Det gælder kunder, emner, leads og andre registrerede.

Opbevarer din virksomhed persondata i flere systemer, står I sandsynligvis også overfor en udfordring med ensretning af data. For at kunne indfri kravene i Artikel 7, 15, 17 og 21, skal der nemlig skabes et 360 graders samlet overblik over én persons engagement og tilstedeværelse i jeres virksomhed – på tværs af systemer: Hvor personen er registreret, hvis personen ønsker indsigt, indsigelse, sletning eller tilbagetrækning af samtykke.

I Ambition er vi specialister i persondata, og vi hjælper hver dag vores kunder med at holde deres data aktuelle. De undgår derfor spild, fejlagtig behandling af kunde-/emnedata og kan reagere hurtigt ved fx flytninger og dødsfald etc.

I maj og juni måned tilbyder vi alle virksomheder en ajourføring af persondata til en helt unik lav pris.

GDPR ajourføring af persondata omfatter:

  • Udveksling af persondata via Ambitions SFTP server – sikkert og enkelt
  • Validering og opdatering af navne og adresser
  • Fejl og mangler udbedres
  • Identifikation og markering af dubletter
  • CPR statusvask: Flytninger, døde, reklamespærrede
  • Berigelse med ajourførte telefonnumre
  • Tilbagelevering af ajourført datasæt
  • AjourføringsRapport som fremlægges på et møde

NB: Databehandlingen reguleres naturligvis i en Databehandleraftale. CPR statusvask kræver ikke et CPR nummer, men blot navn og adresse på hver person.

Antal enheder Pris (ex moms)
1.000.000 90.000
750.000 85.350
500.000 79.100
250.000 52.750
100.000 28.125
50.000 18.500
25.000 12.500

Du får: Ajourføringsrapport der dokumenterer datakvaliteten før og efter behandling, samt anbefalinger til en fremtidssikret vedligeholdelsesplan!

Tilbuddet gælder til udgangen af juni!

Bestil nu, eller lad os tage en uforpligtende dialog, om hvordan dine kundedata overholder artikel 5 i EU Persondataforordningen.