Ambition | Revisionserklæringer

Det statsautoriserede revisionsselskab Beierholm har gennemgået Ambitions processer og kontroller for perioden 1. marts 2021 til 28. februar 2022. Dette har resulteret i, at Ambition har modtaget to pletfrie revisionserklæringer baseret på International Standard of Assurance Engagements (ISAE).

Uafhængige revisorer gennemgår årligt Ambitions høje kvalitetsniveau og kontrollerer blandt andet vores håndtering af persondata samt vores IT-sikkerhed. Erklæringerne er en blåstempling af Ambitions informationssikkerhed, beredskab og kvalitet, funderet i veldokumenterede processer og kontroller og betyder at dine forretningsdata er i trygge hænder.

ISAE 3000

Ekstern revisor vurderer vores indførte kontroller overfor bestemmelserne i persondataloven og krav i standard for informationssikkerhed samt i hvilken grad, vi efterlever de aktuelle lovkrav. Databeskyttelsesforordningen, outsourcing-bekendtgørelsen og kontraktuelle forpligtelser overfor vores kunder gennemgås i 2021-rapporten, der følger FSR’s standard for ISAE 3000 kontrolmålinger. I rapporten giver revisoren en samlet vurdering af, hvor betryggende områderne håndteres. Download DPF her.

ISAE 3402 type 2

Ekstern revisor kontrollerer Ambitions egenkontrol af kvalitet og sikkerhed, og rapporterer dette i en ISAE 3402 rapport. I overensstemmelse med “International Standard on Assurance Engagements 3402” kontrolleres Ambitions design og drift af kontroller samt mål af revisoren. Vores IT compliance og data governance samt efterlevelsen af regler og internationale standarder for IT-tjenester demonstreres i den anmærkningsfri 2021-rapport, der efterlever kontrolmålene i ISO 27002. Download DPF her.