Case | Vinduesgrossisten

vinduesgrossisten case

108% forøget omsætning på Google Ads

Vinduesgrossisten befinder sig i et meget konkurrencepræget marked for kvalitetsvinduer til konkurrencedygtige priser solgt direkte til slutbrugeren. Vinduesgrossisten kom til Ambition fra et andet bureau, fordi de ikke oplevede sammenhæng mellem deres spend på Google Ads og den omsætning, der blev skabt.

Ambition ryddede ud i en masse lavtperformende kampagner, og opbyggede en langt mere granulær kontostruktur, med kontinuert fokus på god basal hygiejne i f.eks. negative søgeord. Vi er gået målrettet efter relevante in-market audiences, og har kommunikeret rabatbudskaber effektivt ud i både søgeannoncer og Displayannoncer. Herudover kører vi Promotion-Extension i de tilfælde, hvor rabatten er ekstraordinær høj.

På Google Shopping har vi løftet performance markant ved at lave en skarp opbygning ift. de forskellige produktkategorier. Samtidigt blev Shopping del op i en kampagne til hvert device, så vi kan lægge langt større tryk på desktop, der er det foretrukne conversion device.

Vi fastholder fokus på både UpperFunnel og Lower Funnel ved at kombinere salgsfokuseret remarketing med Display annoncering mod højt performende audiences og demografier.

Resultater i korte træk

Omsætning øget med 108%
Fordobling af konverteringsraten
Antallet af transaktioner øget med 117%

Samarbejdet med Ambition er meget professionelt, og har givet os ro til, at vi kan fokusere på andre arbejdsopgaver. Hver måned får vi en udførlig og overskuelig opstillet performancerapport tilsendt. Via Skype møder gennemgår vi bl.a. ROAS, omsætning, brandværdi etc. Denne rapport har stor værdi for os og synliggør, hvor vi skal optimere og rette fokus mod. Ambition er altid fleksible og hurtige til at reagere på akutte situationer, som nemt kan opstå, når man har med e-handel at gøre. Jeg vil til enhver tid anbefale Ambition til AdWords.

Mia S. Isbak, Marketingansvarlig