Derfor er ændringerne til CVR-loven interessant for dig

Kan det nu også være relevant at bruge tid på CVR-loven midt i sommerferien? Ja, helt bestemt. De foreslåede ændringer til CVR-loven kan nemlig på den ene side sløre virksomhedssvindlere, og på den anden side give mere præcise data og større målretning på BTB-markedet.

 

I mandags blev et nyt lovforslag til ændring af CVR-loven sendt i høring. Der er 4 centrale punkter som kan have betydning for os alle at følge med i:

 • Skal antal ansatte-oplysningen være eksakt tal eller opgøres i intervaller?
 • Skal virksomhedsejeres privatadresse slettes efter 3 år?
 • Skal personers navne- og adressebeskyttelse fra CPR overføres til CVR-registret?
 • Skal reklamespærring i CVR kun gælde direkte markedsføring eller alle henvendelser?

Hos Ambition har vi som dataeksperter været i tæt dialog med Erhvervsstyrelsen og har i foråret afleveret synspunkter til høringsudkastet – på vegne af vores kunder, som er storforbrugere af data om virksomheder og personer.


Ja tak til mere præcise data

Erhvervsstyrelsen foreslår, bl.a. på Ambitions opfordring, at oplysning om en virksomheds ansatte fremover oplyses i eksakte tal. I dag offentliggøres disse data kun i intervaller fx ”50-99 ansatte”. Det umuliggør arbejdet med præcis segmentering af virksomheder. Der er pænt meget forskel på at have 51 eller 98 ansatte hvis man skal potentialevurdere en virksomheds behov for antal kuverter til frokostordningen!

Argumentet har tidligere været, at antal ansatte er en følsom oplysning. Det giver absolut ingen mening ift. sammenligning med følsomme personoplysninger (race, religion, sociale forhold osv.). Hos Ambition bakker vi op om gennemskuelighed og præcise oplysninger, så erhvervslivet kan træffe valide beslutninger om kredit og salgspotentiale. Ligesom når en virksomhed i dag offentliggør selskabsform, etableringsår, regnskabstal osv. Ja tak til mere præcise data.


Nej tak til begrænsning i offentliggørelse af virksomhedsejeres privatadresse

Der foreslås en stramning i relation til offentliggørelse af privatadresse på bestyrelse, ejere, stiftere og direktion. Konkret foreslås en grænse på 3 år for oplysning om navn og adresse på personer som har en ophørt relation til en virksomhed. Dvs. efter 3 år kan man kun se navnet, men ikke adressen, på den person som tidligere har været tilknyttet en bestemt virksomhed.

Hos Ambition siger vi nej tak til stramninger på dette område! Eneste mulighed dansk erhvervsliv har for at identificere entydige sammenhænge mellem registre, er på stamdata som navn og adresse. Denne stramning kan potentielt besværliggøre kreditvurdering, fx muligheden for at identificere skyldnere og snydere som kan gemme sig bag et navn uden en adresse, som ellers kunne gøre personen entydig.

Erhvervsstyrelsen foreslår også, at navne- og adressebeskyttelse kan overføres fra CPR-registret til CVR-registret. Igen – vil det ikke bare øge mængden af professionelle snydere som lader sig navne- og adressebeskytte i CPR-registret, alene for at ikke at kunne blive genkendt som konkursrytter og momssvindler? Det er meget nærliggende.


Paradokset om reklamebeskyttelse i CVR-registret…

Det har været årtiers paradoks, at man ikke må anvende en virksomheds stamdata til nogen former for henvendelser (heller ikke køb af virksomhedens varer!), hvis virksomheden er reklamespærret i CVR-registret. I dag kan en virksomhed nemlig lade sig reklamespærre, hvorved både reklamehenvendelser og enhver anden henvendelse til virksomheden, ikke må finde sted. Men for pokker da… Langt størsteparten af aktive danske virksomheder (som ønsker samhandel med omverdenen) har en hjemmeside hvor de samme stamdata er registreret. Eller de står på en offentlig tilgængelig oplysningstjeneste – fordi de netop gerne vil findes og afsætte deres varer!

Erhvervsstyrelsen foreslår, forståeligt nok, at loven ændres til at forbuddet kun skal gælde direkte markedsføring. Men de forholder sig ikke til, hvad man skal gøre, hvis de samme stamdata er frit tilgængelige andre steder. Paradokset fortsætter dermed i et vist omfang med det nye lovforslag.

Hos Ambition mener vi at tiden er løbet fra reklamespærring af en virksomhed. Og hensynet til at virksomheder netop er sat i verden for at drive samhandel med andre, overstiger interessen for at isolere sig mod indkomne henvendelser. Hos Ambition ønsker vi tillige klarere og simplere regler ift. Robinson-listen (fra CPR-registret) og CVR-reklamebeskyttelsen. I dag er det de færreste virksomheder der er klar over, at Robinsonlisten også skal anvendes for del af CVR-registret som består af enkeltmandsvirksomheder. Hvorfor ikke bare arbejde med én samlet Robinson-liste?

Har du brug for rådgivning eller en snak om intelligent brug af data om virksomheder eller personer, så kontakter du dataekspert Henrik Hobel på [email protected] eller ringer 21913949.

 

Hvilken dialekt taler dine data?

Selvom vi kan have oplevet det samme, så er det normalt, at mormor fra den ene ende af landet, beskriver det på en helt anderledes måde end teenageren, som lige er flyttet til byen. Ordene og det der bliver lagt vægt på kan være helt forskellige. Derfor ved vi godt, at vi er nødt til at oversætte det, vi hører, med et filter, som bygger på, hvem vi hører historien fra.

Det samme burde vi også gøre med vores data, men det glemmer mange.

Men… er data ikke bare tal? – og tæller de ikke bare antal kunder, telefonopkald eller salg, eller hvad de nu opgør? Jo, naturligvis og dette er ikke en ’hvordan-definere-vi-en-kunde-m.m.’-snak. Definitioner er vigtige, men det her noget andet, som jeg gerne vil give opmærksomhed her.

Brug din data aktivt

For når vi begynder aktivt at bruge vores data, og går i dialog med vores data for at forstå vores forretning og kunder bedre, så glemmer man tit, at det er vores virksomheds unikke måde at se verden på, som tallene kan fortælle om. Så har data deres egen dialekt.

Al den information, man har opsamlet omkring ens kunder, telefonopkald eller salg fortæller ikke noget om den omverden, som jeres virksomhed ikke er kommet i kontakt med. Man kan let komme til de helt forkerte konklusioner, hvis man kun kigger på verden fra vores virksomheds perspektiv.

På samme måde som mormors måde at beskrive den sidste jul er forskellig fra teenagerens, så er jeres virksomheds billede af markedet forskellig fra, hvordan en konkurrent ser markedet, simpelthen på grund af jeres forskellige dialekter. Men i modsætning til beskrivelsen af oplevelserne fra sidste jul, kan det at kende markedet og kunderne have betydning for hvilke actions, der er de rigtige.

Derfor er det vigtigt at holde jeres data og oplevelse af markedet op imod autoritative kilder.

Brug autoritative kilder

Med data fra Danmarks statistik, OIS og tilsvarende kilder kan I lære at lægge det filter ned over jeres egen kundeforståelse. Herved kan I blive bevidste om, hvordan jeres data skal oversættes, for at I hører og forstår den rigtige historie. Den vigtige historie som giver en konkurrencefordel.

Ved at sammenholde jeres andel af forskellige kundegrupper i forhold til hele befolkningen, kan I pludselig se, hvem I ikke har fat i, og hvilke kundegrupper I har en overrepræsentation af, og frem for alt hvor er de helt rigtige dem-skal-vi-have-flere-af-kunder.

Det vi oplever

Det er interessant at opleve reaktionen, når vi her i Ambition er med til at hjælpe mange forskellige virksomheder med at oversætte deres datas dialekt. Vi kender naturligvis ikke de forretninger, som vi analysere, bedre end vores kunder selv. De arbejder dagligt, med at optimere og forbedrer deres forretning, netop ved at forstå deres kunder og deres marked. Dette til trods, oplever vi hver gang vi er ude og præsenteret vores resultater, at kunderne har aha-øjeblikke. Blandt andet fordi vi oversætter deres data, ved at åbne dem op overfor resten af landet, så de pludseligt også kan se de dele af marked som de ikke har fat i. Redskaber såsom kundesegmentanalyse bliver først virkelig stærke, når man har hele marked med. Når man kender både de kundegrupper man har adgang til, men også dem som man ikke har haft dialog med i nu.

Så sig til, hvis vi skal hjælpe dig med at oversætte dine datas dialekt ;-).

Fra Big Data til The age of Analytics

Big Data har været på agendaen gennem mange år, og vi har lært, at det er vigtigt at indsamle data. Men virksomhederne har stadig svært ved at bruge data til at udvikle nye forretningsstrategier. Verden bliver mere og mere datadreven og for at kunne konkurrere i fremtiden, bliver det helt afgørende at kunne sammenstille data, analysere på data og træffe de rigtige beslutninger på baggrund af data. Og de virksomheder, som lykkes med dette, bliver vinderne i deres marked. Mckinsey kalder denne æra, vi står over for, ”The age of Analytics”.

Men har vi styr på Big Data? Mange tror fejlagtigt, at Big Data kun er digital online adfærd, det som vi også kalder cookie data. Men det er meget mere end det. I Ambition, hvor vi primært fokuserer på kundedata, er vores fortolkning af Big Data meget bredere og består af:

 • Selvfølgelig cookie data, som er data om kundernes digitale adfærd, typisk opsamlet via en cookie
 • Profil data, som er baggrundsinformation fra eksterne statistiske datakilder til at beskrive kunderne
 • Transaktionsdata, som er informationer om, hvad kunderne har købt, betalt, returneret osv.
 •  Interaktionsdata, som er data, der opstår i dialogen mellem kunden og virksomheden, det kan være tilfredshedsmåling, kundeklager eller anden henvendelse til kundeservice
 •  Interview data, som er kundeinformationer, som fremskaffes gennem markedsundersøgelser, fokusgrupper osv.

Nogen vil sikkert også argumentere for, at produktdata, virksomhedens produktionsdata og konkurrentdata indgår i Big Data betragtningen.

For at arbejde datadreven er du nødt til at have det fuldstændige overblik og arbejde med alle de tilgængelige og relevante typer af data. Den udfordring, som virksomhederne ofte møder, er, at de forskellige datatyper er tilgængelige i forskellige systemer og ikke umiddelbart lette at sammenstille.

I fremtiden er det således ikke længere nok at indsamle data for at kunne arbejde med Big Data. Du skal også kunne sammenstille data, analysere på data, træffe de rigtige konklusioner på baggrund af data og implementere den rette forretningsstrategi på baggrund af data. Det er præcis det, som vores forretningsidé i Ambition bygger på: Vi hjælper kunderne med at omsætte data til god forretning.

McKinsey har skrevet en både spændende og inspirerende artikel, som jeg kun kan anbefale, at du læser: ”The age of analytics: Competing in at Data Driven world

Et år til EU’s persondataforordning træder i kraft. Er du klar?

Persondataforordningen træder i kraft d. 25. maj 2018

Med præcis et år til EU’s nye persondataforordning (GDPR) træder i kraft, er det relevant at forholde sig til, om din virksomhed er parat til de nye udfordringer. Og til de eksisterende udfordringer, for den sags skyld.

Få det nu fixet…

Man fristes til at citere et irriterende reklameslogan, men det er virkelig tid til at få det fixet. Og det er samtidig tid til selvransagelse. Rigtig mange virksomheder overholder nemlig ikke engang den nuværende Persondatalov. Det må derfor være en rigtig god anledning til én gang for alle at få styr på datasikkerheden og generelt at få struktur på processer og rutiner relateret til persondata – specielt de personfølsomme af slagsen. Vi har samlet en lille liste af relevante spørgsmål, som du bør forholde dig til lige nu. Der er under et år til det går løs.

 1. Har du styr på dine databehandleraftaler? Med dataleverandører? Med cloud-leverandører? Med servicebureauer? Og hvad med underdatabehandlere – har du styr på hele fødekæden? Det er gældende lovgivning, og derfor noget du skal have 100 % styr på allerede i dag inden kravene skærpes yderligere.
 2. Hvordan dokumenterer du dine dataflows i dag? Forordningen kommer til at stille meget større krav til dokumentation og sporbarhed i forhold til fx hvor data stammer fra og hvordan deres flow er igennem forskellige leverandørled og systemer.
 3. Hvordan opfylder du den registreredes rettigheder i dag? Med gældende lovgivning har den registrerede person en lang række rettigheder som skal respekteres. Fx retten til at få indsigt i sine oplysninger – eller til at få dem slettet. Forordningen udvider disse rettigheder til også at omfatte dataportabilitet – retten til at få flyttet sine persondata fra en leverandør til en anden, fx fra ét socialt medie til et andet. Det skal du forberede dine systemer på at kunne efterleve.
 4. Kan du påvise at din – og dine databehandleres – databehandling er i overensstemmelse med forordningen? Det stigende dokumentationskrav udløser desuden behov for kontroller og konkrete beviser på at der er styr på processer og systemer. Revisorerklæringer af typerne ISAE 3402 (IT) og ISAE 3000 (persondatalov) vil være stærkt anbefalelsesværdige – og for mange virksomheder en ren og skær nødvendighed om et år. Det bør du desuden kræve af dine databehandlere.
 5. Hvad vil du gøre, hvis der sker et brud på datasikkerheden? Med forordningen træder en ny bestemmelse i kraft hvor alle brud skal dokumenteres og samtidig indberettes til Datatilsynet inden 72 timer. Men hvad gør du rent praktisk? Har du ikke allerede udarbejdet en beredskabsplan, så er det på tide! Det er kun et spørgsmål om tid hvornår et databrud rammer din virksomhed. Start med en grundlæggende risikoanalyse.

Ovenstående er kun en vilkårlig liste af eksempler på spørgsmål du skal forholde dig til. Datatilsynet udgav sidste år en tjekliste med 12 forberedende spørgsmål. Dem bør du læse igennem igen nu – og sikre dig, at du kan svare på dem alle.

Betænkning, nationale vejledninger – og masser af seminarer

For godt en uge siden – præcis et år før forordningen træder i kraft – udkom Justitsministeriets betænkning om implementeringen af EU’s persondataforordning. Det er et digert værk på over 1.000 sider hvis formål er at sikre forordningens konkrete gennemførelse i dansk ret – herunder indførelse og opretholdelse af eventuelle danske særregler.

Til september udgives en generel dansk informationspjece om GDPR – og i månederne efter følger de længe ventede nationale vejledninger inden for konkrete områder som fx ’samtykke’, ’databeskyttelsesrådgiver (DPO)’, ’dataansvarlige vs. databehandlere’, ’den registreredes rettigheder’ samt ’håndtering af brud på datasikkerheden’.

Forordningen og dens betydning for danske virksomheder har i det forløbne år været et af de hotteste emner hos kursusvirksomheder og advokatkontorer med speciale i persondataret. Hen over sommeren og efteråret afholdes endnu en endeløs række af seminarer og konferencer over emnet. Men vi anbefaler på det kraftigste at du holder dig orienteret – og deltager. Mange arrangementer er desuden gratis, hvis din virksomhed er medlem af en erhvervsorganisation – fx Dansk Erhverv.

Har du brug for rådgivning, eller en snak om hvordan du griber det hele an, så kontakt Henrik Hobel på [email protected] eller på tlf: 21913949.

SXSW er vel overstået

Efter en uge tæt pakket med inspiration og ny viden, er det blevet tid til at fordøje det hele. Det kommer der nok til at gå nogle dage med. SXSW 2017 har været mere inspirerende end 2016, men knap så fagligt konkret i de enkelte indlæg.

Med ca. 3.000 indlæg fordelt på en lille uge, er det svært at lave en plan, der udelukkende rammer de mest relevante indlæg. Hvert indlæg tager typisk en time, plus en time i kø, og måske en halv time til transport fra det ene sted til det andet. Når 300.000 deltagere mødes, kan det være en udfordring at få planen til at hænge sammen. Vi synes selv, at det lykkedes for os.

 

Her nogle nedslag fra SXSW 2017

 

Vores kærlighed til ’Skip Buttons’

Indrøm det bare – du elsker “Spring annoncen over” – knappen på YouTube. Du elsker at swipe forbi en Facebook-annonce… og det gør dine kunder også.

Christopher Ferrel fra The Richards Group havde et særdeles spændende bud på, hvordan du får mest muligt ud af dine digitale annoncer og hvorfor ”skippable” annoncer virker bedst. Alt var underbygget med statistik og tendenser, og gav os værdifuld viden til at skabe endnu bedre resultater for vores kunder på fx YouTube og Facebook.

 


 

6 sekunders ”Bumper Ads” på YouTube

Et besøg på YouTube Corner viste hurtigt, hvad de havde på hjertet. Det handlede om ”Bumber Ads” – et annonceformat som YouTube introducerede i april 2016, og som de har ekstrem stor fokus på og forventning til lige nu. Annoncerne kan, som med andre YouTube annoncer, opsættes og målrettes via Google AdWords kontoen og CPM afregnes.

Vi så mange kreative eksempler på 6 sekunders ”Bumper Ads”, og vi forlod YouTube Corner med masser af inspiration til vores næste kampagner.

 


 

Fjord’s 2017 Trends report

Tanarra Schneider fra Fjord gennemgik Fjords 2017 Trends Rapport, som er udarbejdet af over 800 designere på tværs af flere lande. Rapporten viser trends inden for design, business, organisation, kultur og samfund i et 12 til 18 måneders perspektiv. Spændende læsning.

Se den på SlideShare her
Du kan hente den som PDF her

 


 

Webdesign på en helt ny måde

Firmaet Brandcast lancerede deres helt nye system til webdesign på SXSW. Systemet er 100% browserbaseret og alt foregår i skyen.

Med Brandcast bliver vejen fra design/prototyping til den færdige løsning gjort væsentlig kortere, og den kreative idé kan slippes løs og blive til virkelighed på rekordtid. Brandcast er det mest fleksible og intuitive webdesign-værktøj, vi har set til dato, og vi glæder os til at teste det, og se om det lever op til mottoet: ”Go from idea to execution with true design freedom”.

 


 

Inspiration, inspiration og inspiration

En af de mest inspirerende input kom fra Will Bryant – en lokal Austin-designer. Et indlæg, der på en humoristisk måde viste vigtigheden af fællesskab, kundesamarbejde og entusiasme.

Det var et visuelt festfyrværkeri fyldt med farve, jokes og tips. Han fortalte indlevende og dybt professionelt om, hvordan han via et tæt samarbejde med sine kunder, lykkedes med at få sinde kreative ideer ført ud i livet. Nogle vil nok mene, at designet er lidt for naivistisk og poppet, men ikke kunder som Nike, IBM og Budweiser. Du kan selv se hvad du mener på:

http://www.willbryant.com

Et indlæg vi talte meget om ”over there”.

 

Med mange input og en ekstrem hektisk uge, er det lidt svært at slippe Austin og SXSW 2017. I den kommende uge rykker musik og gaming ind i Austin og fortsætter hvor interactive sluttede. Og vi er hjemme og klar til at løse spændende opgaver med ny energi, inspiration og viden.

SXSW del 2: Robotterne kommer!

I 2016 handlede det mest om VR (virtual reality). Her i 2017 handler det om, hvad vi kan bruge det til, og hvordan det kan spille sammen med den virkelige verden, på den anden side af brillerne.

Hos Facebook er de godt i gang med VR, og de fortalte at VR livestream er lige rundt om hjørnet. Det bliver spændende, og giver sikkert helt nye muligheder for nogle spændende og anderledes kampagner.

Robotterne kommer

Kunstig intelligens har taget over hvor VR slap i 2016. Smart Houses, selvkørende biler, chatbots og klassiske robotter.

Robotter er ved at være på lige fod med mennesker på mange områder, og tilsætter man lidt kunstig intelligens, er de i stand til at foretage logiske samtaler, og ikke kun svare på simple spørgsmål. Vi havde fornøjelsen af en “paneldiskussion”  mellem den berømte roboticist Dr. Ishiguro og et par af hans robotter.

Der går nok nogle år inden man får noget fornuftigt ud af en samtale mellem to robotter. Du kan selv vurdere resultatet her:  https://m.youtube.com/watch?v=LY7x2Ihqjmc

Synes du robotter og kunstig intelligens er spændende, så er dette her noget for dig. Se den første film, skrevet af en robot: Sunspring | A Sci-Fi Short Film

Data mining the dark web

Dr. Chris White fra Microsoft slog et smut forbi SXSW, og vi var med. Han har tidligere arbejdet for militærets efterretningstjeneste, og er kendt som manden, der fik kastet lys over “the dark web” – det hemmelige internet. Ved hjælp af dataanalyse-software, udviklet i samarbejde med Pentagons research-og-science-afdeling DARPA, lykkedes det at finde afgørende sammenhænge i de enorme mængder data, der gemmer sig under internettets overflade. Et vigtigt værktøj for efterforskere, der beskæftiger sig med bl.a. menneskehandel, salg af stoffer og våben, ekstremisme og terror.
Det mest spændende her er, at Chris White mener, der er ved at ske en demokratisering af dataanalyse, og han viste os bl.a. applikationen Power BI, der er et nyt og meget tilgængeligt dataværktøj, som vi helt sikkert skal kigge nærmere på, når vi kommer hjem igen.

Spændende ting i vente

Vi er nu halvvejs igennem dette års spændende SXSW, og vi har masser af indlæg at se frem til. I dag håber vi at få plads til Pinterest, YouTube, Panasonic og IBM imellem dagens indlæg.

SXSW er i fuld gang

SXSW er i fuld gang, og vi suger til os af det overflødighedshorn, som SXSW er.
Det er svært at vælge, og der kan være langt mellem de rigtig gode indlæg. Her er vores første indtryk fra årets store event.

Adobe XD

Adobe er fremme i skoene i år og de har primært fokus på deres nye XD. Design for digitale medier.
XD er i øjeblikket i Beta. Vi har hørt om de mange nye muligheder XD kommer til at byde på, og vi har også været bag om XD med Eric Snowden, Senior Director of Design hos Adobe.

Interessant er det også, at Adobe satser hårdt på touch devices. Fremtidige app’s fra deres hånd, vil understøtte touch i takt med flere og flere devices understøtter touch. Hos Dell så vi netop et spændende bud på en avanceret tablet med et hav af intelligente muligheder for design.

Eric viste også en helt ny måde at skabe fonte på. Med Variable Fonts, kan fonte ‘redesignes’ og tilpasses på alle mulige måder.

 

iMessage som annonceplatform

iMessage er allerede den mest anvendte app på iPhone, og ifølge firmaet Snaps er det også det nye sort, når det gælder markedsføring. Snaps regner med at beskedtjenester bliver den mest værdifulde sociale platform inden for de næste 5 år. Det bliver spændende, og bestemt noget vi skal have fokus på i den kommende tid.

Et møde med Casey Neistat

Der er vist ingen tvivl om, at Casey Neistat er populær. Og vi forstår hvorfor. Han er det levende bevis på, at hvis man har ideen og viljen, så kan alt lade sig gøre. Han er den store fortaler for fænomenet The Tarzan Method, hvor du griber de lianer (muligheder), der viser sig på din vej gennem junglen (livet).

Han er et smukt eksempel på, at kæmpe sig op i verden, fra cykelbud i New York til filminstruktør, producer, egen serie på HBO, stifter af BEME og ikke mindst meget kendt for sine videoer og vlogs på YouTube. Desuden har han lavet Nikes mest sete reklamefilm nogensinde. Ret godt gået af en “highschool drop out”!

Vi kom på en fantastisk rejse udi muligheder, cases og ikke mindst en entusiasme og et skub til at tænke ud af boksen, udfordre og TRO på det du laver. Du kan altid rykke mennesker – det handler om vilje. Det handler om mod. Og i høj grad om, at turde tage nogle chancer.

Du kan læse mere om Casey Neistats indlæg her

Google Data Studio tilgængelig i Danmark

Efter længere tid i beta og begrænset tilgængelighed i DK er Data Studio rullet ud i hele verden.

Til dem, som ikke er bekendt med Data Studio, så er det en ny måde at visualisere diverse data gennem pænere dashboards og rapporter end vi hidtil har set i eks. Google Analytics.

Klikker du på billedet, kan du prøve det hos Google:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er langt flere muligheder for at tilpasse og det giver samtidig mulighed for at dele interaktive rapporter over nettet og med kunder.  Der er et hav af data, der kan kobles sammen og kan fremvises i mere præsentable rapporter.

Her er nogle eksempler på hvilke data vi i Webjiuce især er glade for man kan tage fat i:

 • Google AdWords
 • Google Analytics and Google Analytics 360
 • Google Attribution 360
 • Google Sheets
 • DoubleClick
 • MySQL
 • YouTube Channel

Ændring af brugerinterfacet i Google Analytics

 

Google har foretaget en del ændringer af brugerfladen som samler flere genveje i venstremenuen.

Skal man se sine tilpassede rapporter er de nu samlet under ’Tilpasning’ sammen med betjeningspaneler (dashboards for os der foretrækker engelsk).

Administrator er også blevet placeret i menuen i bunden hvilket de fleste der sidder med opsætning af analytics konti lige skal vende sig til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt virker det som en forbedring og vil give mere plads til data da den gamle topmenu nu er helt fjernet.

Gamle topbar:

 

 

 

Den nye topbar:

Revisionserklæringer landet for persondata og IT sikkerhed

Jeg kan idag med glæde fortælle, at det er lykkedes DM Partner at lande anmærkningsfri revisionserklæringer indenfor 2 helt centrale områder:

Vi kan nu ikke alene stolt fortælle, at vi har helt styr på håndtering af IT-sikkerhed og persondata, nu har vi også har papir på det.

Læs mere

Rabat og god service driver kundeloyalitet

Director (nu Ambition) gennemfører løbende analyser af forbrugeradfærd og har for nylig haft fokus på kundeloyalitet. Tendensen er tydelig: Det er ikke overraskende muligheden for rabat og oplevelsen af god service, der er de vigtigste drivere til loyalitet – især blandt de modne danskere.

De fleste dagligvarekæder, banker, fagforeninger, servicestationer og webbutikker har en eller anden form for kundeklub eller loyalitetsprogram. Målet er at skabe mersalg og øget kundeloyalitet gennem automatiserede, digitale processer, så man kan se værdien i at være kunde i længere tid – og forbruge mere, mens man er det.

Opsamling af viden

I dag er alle større programmer datadrevne. Virksomheder opsamler viden om deres kunder fra fx offentligt tilgængelige data, adfærdsdata, købshistorik og sociodemografiske karakteristika. Efterfølgende konverteres viden til målrettede budskaber, på det rigtige tidspunkt og i de rigtige kanaler – i hele kundens livscyklus. I teorien i hvert fald. I praksis sker det med større eller mindre succes. Sandheden er, at omnichannel, der ud over at diktere alle kanaler, ofte er dyr i drift og stiller store krav til virksomhedens organisation, processer og it-systemer.

Taktisk tilgang

Hos Director (nu AmbitionI) angriber vi tingene mere taktisk og ud fra, hvor sandsynligheden for gevinst er størst. Resultatskabelse en afgørende del af vores dna – og vi har flere medlemsorganisationer på kundelisten. Derfor gennemførte vi for nylig en undersøgelse for at blive klogere på, hvad der driver kundeloyalitet. Undersøgelsen afdækker adfærd og forbrugsmønstre over en bred kam fra foretrukne indkøbssteder på nettet og i den fysiske butik, hvor man har adgang til særlige fordele eller er medlem af en kundeklub, i hvor stor udstrækning man sine fordele, til hvad der er vigtigst for at blive en mere loyal kunde.

Kort frem for app

Undersøgelsen viser, at et medlems- eller klubkort fortsat er den stærkeste udløser af medlemsfordele og rabatter. 40% bruger således hver gang deres kort til at opnå fordele. Vi ser, at point og bonus uden nødvendigvis at have et kort er en stigende tendens. Det gør 22% hver gang brug af. Til gengæld vælger kun 6 % fast at udnytte de medlemsfordele, der er knyttet op på en app. Det gør medlems-apps til de mindst benyttede sammen med events og rabatkoder.

Klik på billedet for at forstørre.

Købsfrekvens kontra medlemskab

Meget naturligt er der en sammenhæng mellem købsfrekvens og medlemskab af en kundeklub og adgangen til særlige fordele. Her topper dagligvarekæderne listen, men også de forskellige fagforbund er godt med, efterfulgt af servicestationer, bank og forsikring. Og det er netop forsikring, som flest (36 %) nævner blandt de fordele, man har adgang til gennem sin fagforening.

Indtrækkere til permission og kundeloyalitet

Når det gælder motivationen for at afgive permission, er rabatter den stærkeste indtrækker. Er der mulighed for rabat, så er 24 % villige til at afgive deres e-mailadresse, navn og adresse. Denne trend fortsætter, når man er blevet medlem, hvor rabatter med 19 % igen er blandt de væsentligste drivere til øget loyalitet. Rabatter vægtes således højere end både gaver (4 %), tilbud på relevante produkter (10 %) og muligheden for at optjene point (14 %).

Den væsentligste, loyalitetsskabende faktor er dog ikke overraskende god service – med hele 32 %. Det kan godt være, at serviceindsatser på tværs af kanaler ikke altid kan aflæses direkte i kundens adfærd. Men det betyder ikke, at man skal undlade at bekræfte sine kunder i, at man er glade for dem. Også i proaktive indsatser, hvor man gennem Data, Digital og Direct tapper ind i kundebehov, før kunden selv er bevidst om dem.

Klik på billedet for at forstørre.

Undersøgelsen er gennemført via invitation pr. email blandt ca. 1.100 danskere. 54 % af respondenterne er 50-69 år dvs. blandt de mest købestærke danskere. Vil du høre mere om undersøgelsen, eller om hvordan Director (nu Ambition) kan skabe øget salg og loyalitet blandt dine kunder, så kontakt adm. direktør Jeppe Berggreen på [email protected] eller på 5354 5566.

Er dynamiske IP adresser personhenførbare? Ja, nogen gange….

Er IP-adresser personhenførbare, og dermed underlagt persondatalovgivningen?

Jeg har her til formiddag læst gårsdagens nyhedsbrev fra Kromann & Reumert, og fæstnede mig især ved indlægget om dynamiske IP adresser som personhenførbare, og dermed underlagt persondataloven. En nylig dom i Tyskland, og andre tidligere, fastslår at JA, under visse forhold kan den dynamiske IP adresse være direkte personhenførbar. Læs mere