AdWords anno 2014

Jeg hører meget fra alle dem vi snakker med i dagligdagen, men for at få et bedre indblik i virksomhedernes opfattelse af Online markedsføring og AdWords gennemførte vi i starten af oktober en undersøgelse.

 

Vi deler selvfølgelig resultaterne, og de er ganske interessante.

Bag om undersøgelsen: Undersøgelsen er besvaret af 423 repræsentanter for danske virksomheder i perioden 1. til 14. oktober 2014.

 

Overraskende tal

Næsten hver fjerde bruger ikke AdWords annoncering, hvilket er en overraskende stor andel i mine øjne.

11% annoncerer slet ikke.

Der er i høj grad brug af sociale medier og nyhedsbreve blandt de danske virksomheder, hele 72% bruger sociale medier i deres markedsføring.

Andel af adwords brugere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To ud af tre bruger under 50% af marketingbudgettet på AdWords.

Det skal formentlig ses i lyset af at at kun 60 % er direkte tilfredse af resultatet (på spørgsmålet: Hvor tilfreds er du med salg genereret af AdWords i forhold til udgiften).

I mine øjne er det meget at 40% er utilfredse eller ikke direkte tilfredse, så spørgsmålet er om der gøres nok for at skabe resultaterne der vil gøre dem tilfredse?

I de adspurgte virksomheder står 63% selv for AdWords annonceringen internt.

Virksomheder hvor der administreres internt er i lidt mindre grad tilfredse med resultaterne. Men faktisk er de heller ikke mere utilfredse (hverken tilfreds eller utilfredse), hvilket tyder på lavere involvering i annonceringen.

 

Hvordan prioriterer virksomheden sin Google AdWords annoncering?

AdWords-prioritet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun 39% har AdWords som høj eller meget høj prioritet.

26% mener at Google AdWords er spild af penge altid eller i nogle tilfælde.

Det kan hænge sammen med prioriteringen. Når en disciplin som AdWords ikke prioriteres højere, så kan man heller ikke altid forvente at resultaterne følger med.

38% mener at de bruger for mange penge på Google AdWords i forhold til afkastet.

Alligevel vil 55% udvide budgettet og 33% forventer at bruge det samme som i år.

48% har ikke en strategi for AdWords.

Hele 64% mener de kan få bedre resultater på AdWords ved den samme udgift.

Af dem ved 31% ikke hvordan de gør det.

Det er altså to ud af tre der føler det kan gøres bedre, men hver tredje af dem ved ikke hvordan.

Der mangler viden og info, til at klæde dem bedre på. Det hænger også sammen med at 53% finder AdWords vanskeligt at arbejde med.

 

Så hvad er resultatet samlet set?

Jeg føler at der er relativ mange der ikke er tilfredse med resultaterne og de har en fornemmelse af at de kan få mere ud af deres budget.

Men når det kommer til stykket, så har en relativ stor andel ikke en strategi for AdWords og ved ikke hvordan det skal gøres.

Der er ingen tvivl om at markedet har brug for mere viden og forståelse for hvad AdWords er og kan.

Jacob Kildebogaard

Direktør, partner / COO at Ambition
Fundamentet for Jacobs arbejde er tal og data. Med en cand.merc.(mat) i baggagen blev Jacob tryllebundet af de mange Analytics data og mulighederne for at analysere og optimere online ud fra data. Jacob har siden 2010 udgivet tre bøger, hhv. Analyticsbogen, AdWords for Webshops og Onlineevangelisterne. Derudover er Jacob en anerkendt international oplægsholder. Her i Ambition er Jacob ansvarlig for mediateamet, og deler gerne ud af sin viden om Analytics, AdWords, SEO og Facebook annoncering.

Latest posts by Jacob Kildebogaard (see all)